ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

До уваги учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

опубліковано 3 лип. 2018 р., 03:09 УТСЗН ЛМР
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності  (далі-Порядок). Цей Порядок визначає механізм організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності  структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Психологічна допомога і реабілітація надається учасникам бойових дій та постраждалим учасникам Революції Гідності   з метою профілактики розвитку у них посттравматичних стресових розладів, дезадаптації, конфліктів з оточуючими, зміцнення їх особистісного та соціального статусу.

 Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1) психологічна діагностика — оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2) психологічна просвіта та інформування — інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

3) психологічне консультування — комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури;

4) психологічна підтримка і супроводження — система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;

5) психотерапія — використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

6) групова робота — проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції, постраждалий учасник Революції Гідності або його законний представник звертається до замовника послуг за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування), а для діючих військовослужбовців та осіб, які перебувають на службі, - за місцем перебування (розташування військової частини (підрозділу), у тому числі за зверненням командира (начальника).  

 До заяви додаються:

· посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни;

· документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення;

· паспорт громадянина України.

 

Психологічна реабілітація учасника антитерористичної операції  та постраждалого учасника Революції Гідності  може проводитись із залученням членів його сім’ї, а також інших осіб (з урахуванням інтересів і потреб такого учасника та за його згодою), зокрема тих, які разом з ним проходили або проходять військову службу. Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій формі. У разі проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

Надання послуг із психологічної реабілітації у стаціонарних умовах може проводитися не більше ніж один раз протягом бюджетного періоду.

Управління праці та  соціального захисту населення може прийняти рішення про повторне направлення учасника антитерористичної операції до суб’єкта надання послуг в поточному році у разі його повторного звернення щодо проходження психологічної реабілітації за наявності відповідних рекомендацій, виданих лікувально-профілактичним закладом або зазначених у висновку-прогнозі попередньої психологічної реабілітації.

Наказом по Управлінню від 11 червня 2018 року № 25-ОД до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності включено наступні заклади:

 

Назва реабілітаційної установи

 

Місце надання послуги

 

 

 

Дочірнє підприємство «Санаторій «Верховина  ЗАТ лікувально-оздоровчих  закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

 

90033, Закарпатська область, Міжгірський р-н, с. Сойми,1

Медичний центр «Нові Санжари» Національної гвардії України

 

39300, смт. Нові Санжари, Полтавська обл., пров. Курортний,44

Санаторій «Токарі»

 

42215, Сумська обл., м.Лебедин, с.Токарі,               вул. Санаторна,96 

Санаторій «Борисфен»

 

Миколаївська обл., м.Очаків, вул.60 років СРСР, буд. 7

 З питань  психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, постраждалих учасників Революції Гідності звертатися до Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської  за адресою:     м.Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. 11, відділ координації соціальної роботи, тел. 5-16-50


 

Comments