ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

Реабілітація дітей з інвалідністю

опубліковано 3 лют. 2021 р., 02:21 УТСЗН ЛМР

                Запроваджений механізм забезпечення заходами щодо реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволяє забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

                Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 309, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 року  № 30.

1. Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Разом із заявою подається (із пред’явленням оригіналів) копії таких документів:

· паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

· свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

· індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

· виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

· документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

· одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

2. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку надання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі у порядку черговості та в межах кошторисного призначення укладає двосторонній договір з реабілітаційною установою про забезпечення дитини реабілітаційними послугами, в якому зазначаються строки надання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі, вартість складових таких послуг тощо.

3. Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року.

Реабілітаційні послуги можуть надаватися у стаціонарі та амбулаторно.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються амбулаторно, можуть включатися витрати на харчування дитини.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються в стаціонарі, може включатися вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків чи законного представника дитини або супроводжуючої особи.

Також у граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються у стаціонарі, може включатися вартість перевезення (у разі його потреби) дитини, яка потребує сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника або супроводжуючої особи. Таке перевезення забезпечується реабілітаційною установою в межах адміністративно-територіальної одиниці, де вона розташована: від транспортних вузлів (залізничний вокзал, автостанція) до реабілітаційної установи та у зворотному напрямку.

У разі відсутності транспортних засобів у власності або розпорядженні реабілітаційної установи перевезення дитини, яка потребує сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника або супроводжуючої особи може здійснюватися із залученням перевізника, з яким реабілітаційною установою укладено відповідний договір. При цьому оплата вартості проїзду повинна бути підтверджена документально.

4. Перелік реабілітаційних установ не є вичерпним і формується Фондом соціального захисту інвалідів за інформацією, поданою реабілітаційними установами, з наданням копії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та даних щодо вартості складових реабілітаційних послуг.

Перелік реабілітаційних установ можна знайти за посиланням - https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov 

Довідково: В 2019 році з державного бюджету України Лозівській міській раді було виділено 151,5 тис. грн., що дало можливість 8 дітям з інвалідністю пройти курс реабілітації в реабілітаційних закладах України. В 2020 році було виділено 226,0 тис. грн., 17 дітей з інвалідністю отримали послуги з реабілітації. В 2021 році відповідно до кошторисних призначень на отримання послуги з реабілітації Лозівській міській територіальній громаді доведено суму               140,0 тис. грн.

Для отримання детальної інформації щодо реабілітації дітей з інвалідністю необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою:  м. Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. 10, телефон для довідок (05745) 5-16-37.

Comments