ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

Стан виконання Програми зайнятості населення по м. Лозова за 2016 рік

опубліковано 7 бер. 2017 р., 22:15 Юлия Кожанова

Рішенням Лозівської міської ради від 20 грудня 2013 року № 1062 затверджена Програма зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року (далі - Програма). 

Головна мета Програми здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення та регулювання процесів на ринку праці.

Протягом 2016 року структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста проводилась системна робота з виконання завдань та заходів Програми.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради впродовж 2016 року проводився моніторинг виконання основних показників та заходів Програми.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в Лозівському міськрайонному центрі зайнятості перебувало 1338 безробітних мешканців міста, що на 394 особи менше, ніж на відповідну дату минулого року.

Допомогу у працевлаштуванні отримали 2046 чол. Активними заходами сприяння зайнятості було охоплено 3523 чол. Всього Лозівським міськрайонним центром зайнятості протягом 2016 року надано послуги  5248 мешканцям міста.   

Програмою зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року по м. Лозова на 2016 рік поставлене завдання щодо створення 390 нових робочих місць. За даними Фіскальної служби в 2016 році в м. Лозова було створено 372 нових робочих місця. На підприємствах, в установах та організаціях міста було створено 119 нових робочих місць та за рахунок розвитку підприємницької діяльності було створено 253 нових робочих місця. Відповідне річне завдання Програми виконано на 95,4 %.

За 2016 рік Лозівським міськрайонним центром зайнятості роботодавцям міста було компенсовано витрати на працевлаштування 43 безробітних громадян на нові робочі місця у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Для відкриття власної справи отримали фінансову підтримку   20 безробітних мешканців міста.

Вживаються заходи щодо забезпечення тимчасової зайнятості населення. Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості було укладено 18 договорів, що забезпечило тимчасову зайнятість 868 мешканцям міста. З міського бюджету в 2016 році на ці цілі було виділено 170,0 тис. грн., які були використані протягом звітного періоду в повному обсязі. Громадські роботи у 2016 році проводилися на КП «Житлова управляюча компанія» та в управлінні праці та соціального захисту населення міської ради.

         Відповідно до Закону України “Про зайнятість населення” роботодавці самостійно розраховують норматив 5 % квоти для працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії, а саме: один з батьків, що має на утриманні дитину віком до шести років; діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, звільнені після відбуття покарання; молодь, яка закінчила або припинила навчання у навчальних закладах; особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років; інваліди, які не досягли пенсійного віку.

За результатами моніторингу, проведеного управлінням праці та соціального захисту населення міської ради протягом січня-лютого 2017 року, на 55  підприємствах м. Лозова в 2016 році працювало 796 осіб, що відносяться до категорії громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні.

 Майже всі підприємства міста виконують норматив 4 % квоти для працевлаштування інвалідів. На 55 підприємствах,  установах та організаціях міста, охоплених моніторингом з цього питання, станом на 01.01.2017 року працювало 449 осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Протягом 2016 року за направленням управління праці та соціального захисту населення міської ради 6 осіб з інвалідністю звернулися з питання працевлаштування до Лозівського міськрайонного центру зайнятості та були працевлаштовані, 2 особи з інвалідністю були направлені на професійне навчання.

З метою оперативного відстеження змін та вивчення  існуючих проблемних питань у сфері професійного навчання кадрів на виробництві серед суб'єктів різних форм господарювання управлінням праці та соціального захисту населення міської ради протягом 2016 року був проведений моніторинг на 8 найбільших підприємствах міста із загальною чисельністю 5154 особи щодо професійної підготовки кадрів на виробництві. За результатами проведеного моніторингу  було встановлено, що всього пройшли професійне навчання 797 чоловік, із них безпосередньо на підприємствах 613 чоловік. Рівень охоплення працівників профнавчанням у 2016 році складає 15,4% .

Лозівським міськрайонним центром зайнятості для осіб, які виявили бажання пройти профнавчання, а також для тих, хто вперше шукає роботу або обирає професію, проводився комплекс профорієнтаційних послуг, що дав змогу виявити індивідуальні якості громадян, встановити доцільність навчання з урахуванням ситуації на ринку праці.

Підвищити свою конкурентоспроможність на ринку праці шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації отримали можливість 609 мешканців міста. Виконання річного завдання Програми з цього питання складає 103,8 %.

Всього протягом 2016 року мешканцям міста було надано 5248 профорієнтаційних послуг.

Також в 2016 році Лозівським міськрайонним центром зайнятості було видано 19 ваучерів особам віком старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності.

В м. Лозова здійснюється системна робота, спрямована на подолання неофіційної зайнятості та підвищення якості робочих місць.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради здійснюється організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць. Протягом 2016 року проведено 12 засідань комісії.

Для встановлення фактів використання неоформленої найманої праці робочою групою комісії з легалізації робочих місць у 2016 році були проведені обстеження 109 суб’єктів господарювання м. Лозова. Виявлено 27 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 25 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

         Питання легалізації робочих місць та виплати заробітної плати в “конвертах” обговорювалося також 21 липня 2016 року на засіданні круглого столу на тему: «Взаємодія з органами виконавчої влади та соціальними партнерами у вирішенні питань легальної та продуктивної зайнятості,  стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з метою поліпшення ситуації на ринку праці».

Протягом 2016 року управлінням праці та соціального захисту населення міської ради та Лозівським міськрайонним центром зайнятості проводилася робота з метою сприяння зайнятості громадян, які переміщуються до Харківської області.

До Лозівського міськрайонного центру зайнятості за рекомендацією управління праці та соціального захисту населення міської ради в 2016 році за послугами звернулося 36 осіб з числа громадян, які переселилися з Донецької і Луганської областей, 35 надано статус зареєстрованого безробітного, з яких 18 осіб були працевлаштовані. У громадських та інші роботах тимчасового характеру протягом 2016 року взяло участь 4 особи зазначеної категорії, профорієнтаційні послуги отримали 7 чоловік.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради у 2016 році проводився моніторинг працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на новостворені робочі місця, яким встановлено, що протягом 2016 року підприємствами, установами та організаціях міста було створено 15 нових робочих місць для працевлаштування даної категорії громадян.

Управлінням проводиться робота по реалізації завдань держави щодо захисту прав і законних інтересів учасників антитерористичної операції.

Станом на 01.01.2017 року 154 особи, що взяті на облік в управлінні і мають статус учасника бойових дій, охоплені інформаційно-роз'яснювальною роботою щодо можливості проходження професійного навчання, в рамках їх соціальної та професійної адаптації, за рахунок бюджетних коштів.

В результаті проведеної роботи протягом 2016 року 18 учасників антитерористичної операції м. Лозова пройшли професійне навчання на базі Лозівської філії Харківського автомобільно-дорожнього технікуму за спеціальностями водій автотранспортних засобів категорій C та В на загальну суму 84950 грн.

Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради та Лозівським міськрайонним центром зайнятості постійно надається  методична допомога представникам роботодавців. Протягом 2016 року було проведено 203 семінари та 23 сеанси телефонного зв'язку «гаряча лінія».

         Щоквартально на сайтах Лозівської міської ради та управління праці та соціального захисту населення міської ради висвітлюється інформація щодо виконання основних показників Програми зайнятості населення. 

З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості населення, протягом 2016 року проведено 4 засідання  Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення, на яких були розглянуті питання щодо виконання основних показників та заходів Програми.

 

 

Управління праці

та соціального захисту населення

Лозівської міської ради

 

 

 

Comments