ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

Зміни у трудових відносинах під час карантину

опубліковано 27 квіт. 2020 р., 05:35 tenny Adventure

У зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019) внесено зміни до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій, зокрема, в трудові відносини, а саме:

         1. Ст. 84 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпПУ) встановлює, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін, встановлений частиною другою ст. 25 Закону України "Про відпустки" (не більше 15 календарних днів на рік).

         2. З визначення трудового договору в ст. 21 КЗпПУ усунуто згадку про те, що працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, "з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові".

         3. Ст. 60 КЗпПУ в новій редакції детально розписано про гнучкий режим робочого часу (ГРРЧ).

         Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

         4. Відповідно до ст. 24 КЗпПУ договір про дистанційну (надомну) роботу обов’язково укладається в письмовій формі.

         Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

         5. У норму ст. 113 КЗпПУ додано уточнення, що час простою не з вини працівника, в тому числі на період оголошення карантину встановленого КМУ, оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу).

         6. Під час карантину, встановленого КМУ, строки, визначені ст. 233 КЗпПУ, продовжуються на строк дії такого карантину.

         Також нагадуємо, що ст. 265 КЗпПУ встановлена відповідальність за порушення законодавства про працю.

Comments