ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

опубліковано 4 квіт. 2017 р., 04:15 Юлия Кожанова   [ оновлено 4 квіт. 2017 р., 05:12 ]

 24-27 січня 2017 року комісією з проведення зовнішньої оцінки надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради, створеною за наказом начальника управління праці та  соціального захисту населення Лозівської міської ради від 20.12.2016 року № 69-од, було проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

  В ході організації та проведення оцінки застосовувався Порядок проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».

Метою зовнішньої оцінки є: моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

У 2016 році на обслуговуванні в територіальну центрі перебувало 2266 осіб, в тому числі: відділення соціальної допомоги вдома – 1130 осіб (з них – спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома для осіб з психічними захворюваннями – 78 осіб), відділення денного перебування – 633 особи, відділення організації надання адресної натуральної допомоги – 617 осіб.

Протягом  грудня 2016 р. - січня 2017р. проведено опитування 47 громадян щодо якості надання соціальної послуги догляду вдома. Визначення якості соціальної послуги проведено шляхом відстеження, анкетування отримувачів  соціальної послуги, які оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг.

 Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості  надання соціальних послуг. При  проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Комісією проведено вибіркову перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома та спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома. Справи ведуться з дотриманням вимог постанови КМУ від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів» та Державного стандарту догляду вдома, який затверджено наказом Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 року № 760.

          Під час перевірки якості надання соціальної послуги догляду вдома за місцем проживання отримувачів послуги виявлено поодинокі випадки порушення соціальними робітниками графіку відвідування одиноких непрацездатних громадян, але, як було встановлено, з поважної причини.

          Зовнішньою оцінкою було охоплено відділення денного перебування територіального центру. Згідно  вимог  п. 28 Переліку соціальних  послуг, умов та порядку їх надання територіальним центром, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417, відділення денного перебування утворюється для надання соціальних послуг не менш як 30 громадянам на день. На момент перевірки ведення журналів надання соціальних послуг  у відділенні денного перебування виявлено, що  кількість отримувачів соціальних послуг відповідає вимогам вищезазначеної постанови.

          Згідно затверджених заходів та журналу обліку відвідування підопічними відділення, встановлено, що у відділенні денного перебування постійно проводяться зайняття, лекції, наприклад:

Ø    11.01.2017 року проведено заняття за програмою «Здоров’я і довголіття» з слухачами «Університету третього віку» на тему: «Сучасні методи збереження здоров’я» та консультація з лікарем-терапевтом на тему: «Профілактика вірусних захворювань» (учасники 35 осіб);

Ø    18.01.2017 року лекція на тему: «Значення фізичних вправ та користь загартовування для літніх людей» та вікторина «Формула здоров’я» (учасники 31 особа);

Ø    25.01.2017 року тренінгове заняття з підопічними відділення: «Мозковий штурм» щодо пропаганди фізичної культури і здорового способу життя серед людей похилого віку (учасники 36 осіб).

У відділенні працює спортивна кімната, яка користується великим попитом серед відвідувачів відділення. Вони мають змогу займатися, під керівництвом інструктора з трудової адаптації, на сучасних силових і кардіо тренажерах, отримують заряд позитивної енергії та підтримують своє здоров’я. Послуги надаються на безоплатній та платній основі, згідно затверджених тарифів. Ведеться реєстраційна картка обліку наданих послуг. В день проведення перевірки послугами спортивної кімнати скористалися 22 особи.

          Також, у відділенні працює пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації, послугами якого скористалося у 2016 році 43 громадянина.         

Під час зовнішньої оцінки діяльності територіального центру було перевірено роботу відділення організації надання адресної натуральної допомоги.

          Відділенням надаються наступні види послуг: перукарські, швацькі,  виконання робіт з ремонту приміщень, рубання дров, допомога на присадибній ділянці тощо.

         Під час перевірки роботи відділення виявлено, що у січні 2017 року послугами скористались:

— безоплатними швацькими - 10 осіб;

— платними  швацькими - 7 осіб;

— безоплатними перукарськими - 12 осіб;

— платними  перукарськими - 4 особи.

 

Тарифи на платні послуги, які надаються територіальним центром, розроблено відповідно до вимог Закону України «Про соціальні послуги» та постанови КМУ № 268 від 09.04.2005 року «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги». Тарифи своєчасно переглядаються та затверджуються директором територіального центру з дотриманням вимог чинного законодавства.

Протягом 2016 року платними послугами територіального центру скористалися 372 особи, загальна сума коштів, яка надійшла від отримувачів платних соціальних послуг, склала 105,2 тис.грн., в тому числі: за швацькі послуги – 2,4 тис.грн., перукарські – 5,4 тис.грн.

В цілому роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради можна оцінити, як «добре».

За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома, відділенням денного перебування  і відділенням організації надання адресної натуральної допомоги, адміністрації територіального центру рекомендовано розробити відповідні заходи з метою підвищення якості надання соціальних послуг:

- забезпечувати надання соціальної допомоги догляду вдома відповідно до індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг;

-      продовжувати забезпечення контролю за роботою соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, дотриманням графіку відвідування  та якістю послуг, що ними надаються;

-   продовжити впровадження Державного стандарту соціальної адаптації і  Державного стандарту догляду вдома, затверджених наказами Міністерства соціальної політики України, у відділеннях  денного перебування та допомоги вдома;

-  запроваджувати нові соціальні послуги, які передбачені чинними Державними стандартами;

-  продовжувати роботу по залученню спонсорів, громадських організацій, підприємств, волонтерів для покращення організації надання соціальних послуг;

-  підготувати та провести широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу з залученням якомога більшої кількості громадян , які мають право на отримання соціальних послуг у територіальному центрі;

-    підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;

-   розробити інформаційні пам’ятки кожному працівнику про права та обов’язки їх та отримувачів послуг;

-   проінформувати управління праці та соціального захисту населення про вжиті заходи та  усунення недоліків до 27 квітня 2017 року.

 

 

 

Голова комісії, перший заступник

начальника управління                                                                   І.Ф.  Сазонова

 

 

 

Comments