ГОЛОВНА‎ > ‎Новини‎ > ‎

Звіт про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг особам, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

опубліковано 16 квіт. 2019 р., 05:25 УТСЗН ЛМР   [ оновлено 16 квіт. 2019 р., 05:31 ]

27 лютого 2019 року управлінням соціального захисту населення Лозівської міської ради було проведено зовнішню оцінку якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.
     В ході організації та проведення оцінки застосовувався Порядок проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 27 грудня 2013 року № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг».

Метою зовнішньої оцінки є: моніторинг та контроль якості надання соціальних послуг догляду вдома та соціальної адаптації для виявлення відхилень від запланованих показників та формування управлінського впливу на усунення недоліків. В цьому напрямку визначалась якість соціальної послуги.

Протягом   січня - лютого 2019р., при проведенні зовнішньої оцінки якості опитуванням було охоплено 147 отримувачів соціальних послуг догляду вдома та 84 отримувача послуг соціальної адаптації. Визначення якості соціальних послуг проведено шляхом відстеження, анкетування отримувачів  соціальних послуг, які оцінили  довіру, своєчасність, доступність, зручність, безвідмовність, повагу та безпеку отриманих соціальних послуг. Згідно проведеного опитування, в тому числі і телефонного, всі опитані отримувачі соціальних послуг задоволені рівнем надання зазначених послуг, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавалися. Скарг стосовно надання соціальних послуг від підопічних не виявлено.

 Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості  надання соціальних послуг. При  проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовувалися показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

За результатами зовнішнього оцінювання встановлено: 1) Керівництвом територіального центру систематично здійснюються  перевірки дільниць соціальних робітників щодо якості надання соціальних послуг. 2) Результати перевірок дільниць постійно аналізуються на виробничих нарадах. 3) Згідно з затвердженим графіком щотижня проводяться робочі наради-навчання з працівниками з питань дотримання законодавства у сфері надання соціальних послуг, обговорення проблемних питань, які виникають в процесі роботи.

У відділенні соціальної допомоги вдома організовано роботу згідно Державного стандарту догляду вдома, з використанням індивідуального підходу до кожного отримувача соціальних послуг. Особові справи отримувачів соціальних послуг оформлені згідно чинного законодавства, документація в них поновлюється в установлені терміни. Розроблені та затверджені тарифи на платні соціальні послуги.

При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома проаналізували такі показники:

· адресність та індивідуальний підхід – 100 %;

· результативність – 96 %;

· своєчасність – 100 %;

· доступність та відкритість –100 %;

· зручність – 100 %;

· повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %;

· професійність – 100 %.

      Відповідно до оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг та узагальнення статусів кожного показника забезпечення якості соціальної послуги узагальнений статус відповідає встановленому рівню «добре».                              

Незважаючи на «добру» оцінку якості соціальних послуг, рекомендовано відділенню соціальної допомоги вдома територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради планувати заходи, спрямовані на вдосконалення процесу обслуговування й підвищення якості соціальної послуги догляду вдома, за наступними напрямками:

продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги;

вирішити питання щодо доступу до адмінприміщення терцентру маломобільних груп населення, які потребують надання соціальних послуг;

вирішити питання щодо встановлення кнопки виклику в будівлях територіального центру;

посилити інформаційно - роз’яснювальну роботу серед мешканців Лозівської міської територіальної громади з питань отримання соціальних послуг догляду вдома;

активізувати роботу з благодійними фондами, громадськими організаціями, приватними підприємцями у напрямку надання допомоги;

у зв’язку із специфікою роботи із одинокими громадянами похилого віку, більше уваги приділяти психологічній підготовці працівників;

підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди щодо видів соціальних послуг, які надаються в цьому відділенні;

продовжувати дотримуватися вимог Державного  стандарту догляду вдома щодо показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг.

     У відділенні денного перебування працює спортивна та сенсорна кімнати, організовано роботу «Університету третього віку» та клуби за інтересами. Проаналізувавши результати опитування можна зробити висновок, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу відділення денного перебування (людей похилого віку).

     При проведенні зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділення денного перебування (людей похилого віку) проаналізували такі показники:

· адресність та індивідуальний підхід – 100 %;

· результативність – 86 %;

· своєчасність – 95 %;

· доступність та відкритість –96 %;

· зручність – 95 %;

· повага до гідності отримувача соціальної послуги – 100 %;

· професійність – 80 %.

     Підводячи підсумки, на підставі аналізу показників діяльності з надання соціальних послуг у відділенні денного перебування (людей похилого віку) шляхом переважаючих узагальнених даних можна зробити висновок, що відсотковий еквівалент в цілому складає 93% та відповідає статусу «добре».

    Під час перевірки якості надання соціальних послуг у відділенні денного перебування виявлені деякі недоліки та рекомендовано:

  -  підготувати та провести широкомасштабну інформаційно-роз’яснювальну роботу з залученням якомога більшої кількості громадян , які мають право на отримання соціальних послуг у зазначеному відділені;

    -  продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державному стандарті соціальної адаптації;

      - інформаційний стенд підтримувати в актуальному стані;

   - привести у відповідність справи отримувачів соціальних послуг, які відвідують спортивну кімнату;

   - розробити заходи для отримувачів соціальних послуг віділення із залученням молоді міста;

    - більш активно залучати отримувачів соціальних послуг до відвідувань міських заходів, присвячених до міжнародних та державних свят;

   - посилити роботу відділення адаптації щодо організації клубів за інтересами різного спрямування.

Голова комісії                                                                     Сазонова І.Ф.  Comments