Запис без заголовка

опубліковано 28 лип. 2015 р., 11:16 tenny Adventure
Рекомендації 

роботодавцям, первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування та включення під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів положень щодо досягнення тендерної рівності на ринку праці з метою виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» 

1. Ураховувати, що відносини між роботодавцем і працівниками, а також між працівниками підприємства будуються на засадах гендерної рівності та недопущення будь-яких дискримінаційних дій.

2. Вживати заходи, спрямовані на формування гендерної культури трудового колективу.

Для роботодавців:

3. Забезпечувати рівні права та можливості жінок і чоловіків.

4. Створювати умови праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі.

5. Забезпечувати жінкам і чоловікам можливість суміщати трудову діяльність із сімейними обставинами. Забезпечувати надання працівникам:

  • можливості роботи на умовах неповного робочого часу, оформлення гнучкого робочого графіку; 
  • жінкам і чоловікам забезпечувати рівні права та можливості у працевлаштуванні, просуванні по роботі, підвищення кваліфікації та перепідготовки. 

6. Здійснювати рівну оплату праці жінок і чоловіків при однаковій кваліфікації та однакових умовах праці.

7. Вживати заходи щодо створення безпечних для життя і здоров’я умов праці.

8. Вживати заходи щодо унеможливлення випадків сексуальних домагань. Забезпечувати невідкладне вжиття заходів для усунення проявів дискримінації у випадку надходження відповідних скарг працівників.

Для профспілкових організацій:

9. Проводити гендерну перевірку всіх рішень, резолюцій, рекомендацій, заходів на підприємстві до їх оформлення та затвердження.

10. Забезпечувати розгляд скарг працівників підприємства на випадки дискримінації протягом 5 днів з дня надходження скарги та контролювати вжиття адміністрацією заходів щодо усунення проявів дискримінації за її наявності.
Comments