ВСЕ ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

опубліковано 21 серп. 2017 р., 01:16 УТСЗН ЛМР   [ оновлено 10 вер. 2018 р., 00:28 ]

       

Основні нормативно-правові акти, що регламентують діяльність з питань надання соціальних послуг

 

Закон України від 19.06.2003 № 966-1V «Про соціальні послуги»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 556-р «Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2013 № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (у редакції постанови КМУ від 16.03.2016 № 194) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2012 № 1039 «Про затвердження критеріїв діяльності суб'єктів, що надають соціальні послуги»;

Наказ Мінсоцполітики від 03.09.2012 № 537 «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати»;

Наказ Мінсоцполітики від 20.01.2014 року № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»;

Наказ Мінсоцполітики від 15.10.2012 №648 «Про затвердження Методичних рекомендацій визначення потреб населення адміністративно-територіальних одиниць у соціальних послугах»;

Наказ Мінсоцполітики від 28.10.2014 № 828 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо інформування населення про соціальні послуги»;

Наказ Мінсоцполітики від 07.12.2015 №1186 «Про затвердження Методичних рекомендації розрахунку вартості соціальних послуг»;

Наказ Мінсоцполітики від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»;

Наказ Мінсоцполітики від 19.01.2016№ 26 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виконання власних (самоврядних) повноважень об'єднаної територіальної громади у сфері соціального захисту населення»

Державні стандарти соціальних послуг

 1..Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у
складних життєвих обставинах, затверджений Міністерством соціальної політики
України від 31.03.2016 № 318;

  2.Державний стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання, затверджений Міністерством соціальної політики України від  01.07.2016 № 716;

        3. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації), затверджений Міністерством соціальної політики України від 17.08.2016 № 892;

 4.Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників    інтернатних    закладів    (установ),    затверджений    Міністерством соціальної політики України від 26.09.2016 № 1067;

  5.Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів від 22.01.2016 № 127/28257,   затверджений   Міністерством   соціальної   політики   України   від 30.12.2015 № 1261;

     6 .Державний      стандарт     соціальних      послуг     профілактики,     затверджений Міністерством соціальної політики України від 10.09.2015 № 912;

   7.Стандарт   надання   соціальних   послуг   особам,  які   постраждали   від  торгівлі людьми, затверджений Міністерством соціальної політики України від 30.07.2013 № 458;

     8.Стандарт  надання   послуг   із  соціальної  інтеграції та   реінтеграції  осіб,  які постраждали   від   торгівлі   людьми,   затверджений   Міністерством   соціальної політики України 30.07.2013 № 458;


    9.Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми, затверджений Міністерством соціальної
політики України від 30.07.2013 № 458;

   10. Стандарт денного догляду,  затверджений   Міністерством  соціальної  політики України від 30.07.2013 № 452;

    11. Державний  стандарт догляду  вдома,  затверджений   Міністерством   соціальної політики України від  13.11.2013 № 760;

    12. Державний     стандарт    соціальної    послуги     консультування,    затверджений Міністерством соціальної політики України від 02.07.2015 № 678;

   13. Державний   стандарт   соціальної   інтеграції та   реінтеграції   бездомних   осіб, затверджений Міністерством соціальної політики України від 19.09.2013         № 596;

    14. Державний    стандарт    паліативного    догляду,    затверджений     Міністерством соціальної політики України від 29.01.2016 № 58;

  15. Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з  інвалідністю, затверджений Міністерством  соціальної політики України від 07.06.2017 № 956;

   16. Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб, затверджений Міністерством соціальної політики України від 03.04.2015 № 372;

   17. Державний    стандарт    надання    притулку    бездомним    особам,   затверджений Міністерством соціальної політики України від 13.08.2013 № 495;

   18. Державний стандарт соціальної адаптації, затверджений Міністерством соціальної політики України від 18.05.2015 № 514;

 19. Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затверджений Міністерством соціальної політики України від 29.02.2016 № 198;

   20. Державний     стандарт     соціальної     послуги     соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, затверджений Міністерством соціальної політики України від 21.09.2016 № 1044.

 В місті  Лозова є  такі установи, які надають соціальні послуги, а саме:

     Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – це державна установа, яка здійснює соціальне обслуговування та надає соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

   Основні завдання: виявлення громадян, які опинились або перебувають у складних життєвих обставинах спричинених похилим віком, інвалідністю, тощо і потребують сторонньої допомоги за місцем проживання, або в умовах денного перебування; визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб та забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

   Фактичне місцезнаходження: 64604, м-н 4 буд. 23, м. Лозова, Харківська область.

   Директор: Гришин Сергій Олександрович.

   Контакти: тел./факс: (05745) 7-10-40, (05745) 9-00-33

   e-mail: tercentrlozova@ukr.net

    Режим роботи

Понеділок  - четвер: з 08-00 до 17-00 години;

п’ятниця: з 08-00 до 15-45 години;

перерва для відпочинку і харчування з: 12-00 до 12-45 години;

Вихідні дні: субота, неділя

    На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право:

· громадяни похилого віку (в т.ч. з вадами психічних розладів), особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ,

 

· громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості,як такі, що шукають роботу і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

 

  Територіальний центр ЛМР не здійснює обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

   Соціальні послуги можуть надаватись як на платній, так і на безоплатній основі.

Не платять за обслуговування громадяни, які не мають рідних, зобов’язаних за законом забезпечити їм догляд, або ті у яких є рідні, але самі вони є пенсіонерами або мають інвалідність. 

Для тих підопічних, у яких є працездатні родичі, які зобов’язані забезпечити їм догляд, але вони не можуть цього зробити в силу різних причин (наприклад, живуть в іншому місті тощо), послуги надаються платно.

Територіальний центр надає платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» (зі змінами).

В своїй роботі територіальний центр керується такими законодавчими актами:

 - Постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 року «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами);

- Наказ Міністерства соціальної політики України № 537 від 03.09.2012 року «Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати» (зі змінами);

- Держані стандарти надання соціальних послуг.

  В територіальному центрі є структурні підрозділи з надання соціальних послуг, а саме:

· Відділення соціальної допомоги вдома;

· Спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома для осіб з психічними захворюваннями;

· Відділення денного перебування (для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю);

· Відділення організації надання адресної натуральної допомоги;

· Відділення соціального транспортного обслуговування «соціальне таксі».

Структурними підрозділами надаються такі соціальні послуги: догляд вдома, денний догляд, соціальна адаптація, соціальна реабілітація, консультування, представництво інтересів, посередництво, соціальна профілактика.

В територіальному центрі соціальні послуги надаються працівниками, які мають великий досвід роботи в соціальній сфері та сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, поважають гідність, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігають в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

  Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг громадянам є наявність у них інфекційних захворювань, залежність від психотропних речовин, алкоголю, психічних розладів, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

   Інформаційна картка відділення соціальної допомоги вдома

територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Лозівської міської ради

  Відділення соціальної  допомоги вдома є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

 Форма надання послуги: денна. Обслуговування громадян здійснюється за місцем їх проживання/перебування.

    Завідувач відділення: Харченко Світлана Сергіївна

   Відділення знаходиться за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 23, телефон: (05745) 9-00-33

 

  Відділення має декілька структурних підрозділів, які обслуговують громадян м. Лозова та смт Панютине: Підрозділ № 1

Адреса: м. Лозова, вул. Дикого, буд. 6, телефон: (05745) 2-57-94 (Авилівська частина міста)

· Підрозділ № 2

Адреса: м. Лозова, вул. Козацька, буд. 5, 2 поверх, телефон:(05745) 2-69-44 (центральна частина міста)

· Підрозділ № 3

Адреса: м. Лозова, м-н 3, буд. 37, телефон: (05745) 5-12-38 (частина міста  мікрорайон)

· Підрозділ № 4:

Адреса: смт.Панютине, вул. Заводська, буд 11(адмінбудівля Панютинської селищної ради), каб. № 7; телефон: +38 050 221 00 25

 Соціальними послугами відділення соціальної  допомоги вдома можуть скористатися:

· - громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності і потребують сторонньої допомоги, соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

· - громадяни похилого віку,

· - особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,

· - хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ.

    Право на позачергове надання соціальних послуг територіальним центром мають:

· ветерани війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

· жертви нацистських переслідувань;

· особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1,2,3 категорії;

· внутрішньо переміщені особи;

· учасники АТО та сім’ї загиблих учасників АТО.

   Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

      Перелік послуг, які надаються в даному відділенні:

     Догляд вдома

· - допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни: купання, миття голови та розчісування волосся, підрізання нігтів;  рухового режиму, організація харчування (годування) для ліжково-хворих;

· - спостереження за станом здоров’я;

· - допомога у пересуванні в побутових умовах;

· - допомога у веденні домашнього господарства: закупівля та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів на ринках і в магазинах, ліків та інших товарів;виконання повсякденних послуг: підготовка продуктів для приготування їжі (миття овочів і фруктів), приготування їжі, миття посуду, миття газової плити, миття (чищення раковини), миття холодильника в середині та зовні після відтавання; заміна натільної та постільної білизни; прання: ручне – 1 кг сухої білизни, у пральній машині замовника - 5 кг сухої білизни;прасування;прибирання житла: косметичне, вологе, генеральне, миття вікон, обклеювання (утеплення) вікон, миття люстр, підвісок, бра, торшерів, плафонів; винос сміття; заповнення за дорученням підопічного абонентських книжок, оплата комунальних платежів, доставка або передача показників лічильників до відповідних установ за дорученням; дрібний ремонт одягу); доставка продуктів з погребу; доставка води з колонки, колодязя, магазину; обробіток присадибної ділянки – не більше 0,02 га; надання послуг з ремонту приміщення  тощо.

· - допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами (комунальних служб, транспортних служб) тощо;

· - сприяння наданню медичних послуг: виклик лікаря, доставка біологічних речовин у лабораторію, оформлення пільгових рецептів, супроводження в лікарню, відвідування підопічного у період його стаціонарного лікування в лікарні тощо;

· - організація надання невідкладної медичної допомоги;

· - навчання навичкам самообслуговування;

· - допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

· - психологічна підтримка;

· - надання інформації з питань соціального захисту населення;

· - допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;

· - допомога в оформленні документів;

· - представництво інтересів – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

· - сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування;

· - консультування – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначені основних проблем шляхів їх вирішення.

  Термін надання: постійно, разово, тимчасово.

 Періодичність надання послуг визначається відповідно до індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

  Соціальні послуги можуть надаватись як на безоплатній, так і на платній основі, згідно затверджених тарифів на платні послуги, які передбачені чинним законодавством.

 Для зарахування до відділення необхідно звернутися безпосередньо до відділення, його структурних підрозділів будь-яким зручним способом (особисто, зателефонувати тощо). При собі мати документ, який посвідчує особу. (Данна послуга затверджена Державним стандартом догляду вдома, наказом Мінсоцполітики від 13.11.2013 № 760 )

   Інформаційна картка спеціалізованого відділення соціальної допомоги вдома для осіб з психічними захворюваннями

територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) Лозівської міської ради

  Спеціалізоване відділення соціальної  допомоги вдома для осіб з психічними захворюваннями(далі Спеціалізоване відділення) є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

 Форма надання послуги: денна. Обслуговування громадян здійснюється за місцем їх проживання/перебування.

  Завідувач відділення: Дикань Олена Василівна

  Відділення знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Дикого, буд. 6; телефон: 2-57-94

  Категорія осіб, які можуть скористатися соціальними послугами Спеціалізованого відділення:

· - громадяни похилого віку з психічними захворюваннями, особи з інвалідністю з психічними захворюваннями віком від 18 років і старше, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг і не мають працездатних рідних, які зобов’язані піклуватися про них відповідно до чинного законодавства;

· - непрацездатні родичі, які мають висновок медичної установи про необхідність в сторонній допомозі (медичний висновок закладу охорони здоров’я, згідно затвердженого Наказу Міністерства соціальної політики України від 14 липня 2016 року № 762) у разі сумісного проживання з особою з психічним захворюванням, яка перебуває на обслуговуванні у спеціалізованому відділенні соціальної допомоги вдома.

· - громадяни похилого віку з психічними захворюваннями, особи з інвалідністю з психічними захворюваннями  віком від 18 років і старше, які не здатні до самообслуговування та потребують сторонньої  допомоги,надання соціальних послуг, але мають рідних,що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

   Обслуговування таких  громадян  здійснюється  за  плату  відповідно  до затверджених тарифів  на  платні соціальні послуги, які передбачені чинним законодавством.

  Спеціалізоване відділення не здійснює надання соціальних послуг громадянам, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Спецiалiзоване відділення спільно з представниками закладів системи охорони  здоров’я, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення Лозівської міської ради, товариства Червоного Хреста та громадських організацій:

· - виявляє та визначає (оцінює) індивідуальні потреби клієнта у наданні соціальних послуг;

· - забезпечує якісне надання соціальних послуг.

        На підставі результатів обстеження та огляду лікаря-психіатра, за відсутністю психіатричних протипоказань, з добровільної усвідомленої згоди громадянина та за рішенням  начальника структурного підрозділу з питань  соціального захисту населення Лозівської міської ради укладається договір про надання соціальних послуг на обслуговування непрацездатних громадян з психічними захворюваннями та визначаються їх потреби в соціально-побутовій, соціально-медичній, психологічній, інформаційній або натуральній допомозі.

Працівники Спеціалізованого відділення соціальної допомоги вдома сумлінно ставляться до виконання своїх обов’язків, поважають гідність, не допускають негуманних і дискримінаційних дій щодо громадян, яких вони обслуговують, зберігають в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов’язків, а також інформацію, що може бути використана проти зазначених громадян.

   Перелік послуг, які надаються в даному відділенні:

    Догляд вдома

· - допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни: купання, миття голови та розчісування волосся, підрізання нігтів;  рухового режиму, організація харчування (годування) для ліжково-хворих;

· - спостереження за станом здоров’я;

· - допомога у пересуванні в побутових умовах;

· - допомога у веденні домашнього господарства: закупівля та доставка продовольчих, промислових та господарських товарів на ринках і в магазинах, ліків та інших товарів; виконання повсякденних послуг: підготовка продуктів для приготування їжі (миття овочів і фруктів), приготування їжі, миття посуду, миття газової плити, миття (чищення раковини), миття холодильника в середині та зовні після відтавання; заміна натільної та постільної білизни; прання: ручне – 1 кг сухої білизни, у пральній машині замовника - 5 кг сухої білизни; прасування; прибирання житла: косметичне, вологе, генеральне, миття вікон, обклеювання (утеплення) вікон, миття люстр, підвісок, бра, торшерів, плафонів; винос сміття; заповнення за дорученням підопічного абонентських книжок, оплата комунальних платежів, доставка або передача показників лічильників до відповідних установ за дорученням; дрібний ремонт одягу); доставка продуктів з погребу; доставка води з колонки, колодязя, магазину; обробіток присадибної ділянки – не більше 0,02 га; надання послуг з ремонту приміщення  тощо.

· допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами (комунальних служб, транспортних служб) тощо;

· - сприяння наданню медичних послуг: виклик лікаря, доставка біологічних речовин у лабораторію, оформлення пільгових рецептів, супроводження в лікарню, відвідування підопічного у період його стаціонарного лікування в лікарні тощо;

· - організація надання невідкладної медичної допомоги;

· - навчання навичкам самообслуговування;

· - допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;

· - психологічна підтримка;

· - надання інформації з питань соціального захисту населення;

· - допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;

· - допомога в оформленні документів;

· - представництво інтересів – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних зв’язків;

· - сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем проживання/перебування;

· - консультування – допомога в аналізі життєвої ситуації, визначені основних проблем шляхів їх вирішення.

    Термін надання: постійно, разово, тимчасово.

  Періодичність надання послуг визначається відповідно до індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

  Для зарахування до відділення необхідно звернутися безпосередньо до відділення, його структурних підрозділів будь-яким зручним способом (особисто, зателефонувати тощо). При собі мати документ, який посвідчує особу.

   Не підлягають обслуговуванню Спеціалізованим відділенням особи, про яких відсутні будь-які відомості в психоневрологічному закладі.

   Інформаційна картка відділення соціального транспортного обслуговування (соціальне таксі)

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради

  Відділення соціального транспортного обслуговування «соціальне таксі» є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

 Основні завдання: надання соціальних транспортних послуг громадянам, які не можуть самостійно пересуватись або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації, а саме:

· - ветеранам війни,

· - одиноким непрацездатним громадянам,

· - малозабезпеченим громадянам,

· - осіб з інвалідністю (в тому числі дітям з  інвалідністю);

· - представникам громадських організацій;

  Безкоштовно соціальною послугою «соціальне таксі» можуть скористатися вище перелічені категорії громадян не більше двох разів на місяць в межах міста Лозова та двох разів на рік - Харківської області. В разі використаного ліміту на право отримання послуги безкоштовно, можна замовити послугу платно згідно діючих затверджених тарифів на платні послуги, передбачені для надання послуг відділенням соціального транспортного обслуговування «соціальне таксі» територіального центру.

  Для осіб, котрі потребують процедури гемодіалізу, кількість поїздок не обмежена. Доставка до центру нефрології в КЗОЗ «Лозівське територіальне медичне об’єднання» (c. Катеринівка) здійснюється згідно розробленого графіку процедур.

Послуги відділення можуть бути надані територіальним центром ЛМР на платній основі громадянам, на яких не поширюються умови безоплатного обслуговування, а саме:

· громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку  з похилим віком, інвалідністю, хворобою та мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

  Для замовлення послуги «соціальне таксі» необхідно звернутися до територіального центру, за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 23 та надати необхідний пакет документів, а саме:

· - письмову заяву,

· - копію паспорта громадянина України,

· - підтверджуючий документ, який дає право на отримання даної послуги (посвідчення учасника війни, довідка про встановлення групи інвалідності, висновок медичної установи про нездатність самостійно пересуватись тощо);

Заявки на обслуговування автотранспортом приймаються не пізніше ніж за три дні до виїзду, при цьому вказується день, час, початковий та кінцевий пункт маршруту та наявність супроводжуючої особи.

Можливе підвезення до підприємств, установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, лікувальних і лікувально-профілактичних закладів, для участі в культурно-масових заходах, які проводяться в районі та м. Харкові на державні та релігійні свята, банківських установ, відділень реабілітації тощо.

Соціальне таксі надається згідно  поданої заяви, за наявності паливо-мастильних матеріалів.

Фінансування витрат на автотранспорт здійснюється за рахунок коштів територіального центру, які виділені з місцевого бюджету, передбачених на зазначені цілі, та коштів, які надійшли за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій і внесків окремих громадян.

Для отримання додаткової інформації з приводу даної послуги – Ви завжди можете звернутися за телефоном: (05745) 9-00-33 (запросити Легкошкур Ірину Миколаївну).

 Інформаційна картка відділення денного догляду для дітей з інвалідністю

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради

     Інформаційна картка відділення організації надання адресної натуральної допомоги

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради

  Відділення організації надання адресної натуральної допомоги є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

  Форма надання послуги: денна.

  Відділення знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Дикого, буд. 6, тел.: (05745) 2-57-94.

  Завідувач: Рябова Олена Євгеніївна

  Категорія осіб, які можуть скористатися соціальними послугами відділення:

· - громадяни похилого віку;

· - особи з  інвалідністю;

· - хворі  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період  до  встановлення  їм  групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири  місяці)  у  разі   коли  вони  на  своєму  утриманні  мають  неповнолітніх  дітей,  дітей з інвалідністю,  осіб  похилого  віку, особи з  інваліднісю;

· особи, які  перебувають  у  складній  життєвій  ситуації  у  зв’язку  з  безробіттям  і  зареєстровані  в  державній  службі  зайнятості  як  такі,  що  шукають  роботу,  стихійним  лихом,  катастрофою,  у  разі  коли  вони  мають на  своєму  утриманні  неповнолітніх  дітей,  дітей з інвалідністю,  осіб   похилого  віку, осіб з інвалідністю;

· - внутрішньо переміщені особи.

  Соціальні послуги можуть надаватись як на безоплатній, так і на платній основі, згідно затверджених тарифів на платні послуги, які передбачені чинним законодавством.

Платно можуть скористатися громадяни похилого віку, які мають працездатних рідних та зобов’язані за законом їм надавати допомогу.

   Перелік послуг, які надаються в даному відділенні:

· - швацькі, кравецькі послуги;

· - перукарські послуги;

· - послуги з дрібного ремонту меблів, вікон, дверей, парканів тощо;

· - фарбування: вікон, дверей, підлоги, паркану тощо;

· - білування стелі, будинку знадвору та в середині будинку/квартири тощо;

· - видалення старих та поклейка нових шпалер;

· - допомога у завезенні твердого палива (за кошти замовника);

· - розпилювання та рубка дров;

· - допомога на присадибній ділянці.

У Відділенні працює пункт прийому від громадян, підприємств, установ та організацій продуктів харчування, одягу, взуття, меблів, предметів першої потреби, побутової техніки, коштів тощо для задоволення потреб малозабезпечених громадян.

   Для зарахування до відділення необхідно звернутися безпосередньо до відділення будь-яким зручним способом (особисто, зателефонувати тощо). При собі мати документ, що посвідчує особу.

       Інформаційна картка відділення денного перебування

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради

  Відділення денного перебування є структурним підрозділом територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Лозівської міської ради.

    Форма надання послуги: денна.

    Завідувач відділення: Вахрушина Тетяна Григорівна

   Відділення знаходиться за адресою: м. Лозова, вул. Козацька, буд. 5; 2 поверх, телефон: 2-69-44

    Категорія осіб, які можуть скористатися соціальними послугами відділення денного перебування:

· - громадяни похилого віку,

· - особи з  інвалідніс (які доcягли 18 - річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування.

Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі. Які потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, підтримки її здоров’я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку. 

  Відділення денного перебування надає такі послуги:

· соціальна адаптація – підтримка соціальної незалежності, навчання трудовим навичкам, адаптація для посильної трудової діяльності та організація занять щодо реабілітаційної роботи з особами з інвалідністю та пенсіонерами інструктором з трудової адаптації в спортивній кімнаті на тренажерах; соціально-педагогічні послуги – «Університет третього віку», організація індивідуального колекційного процесу з відновлення знань, вмінь та навичок спілкування, виявлення та сприяння розвитку

різнобічних інтересів і потреб, організація дозвілля і відпочинку (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення самодіяльних художніх колективів, гуртків тощо);

· представництво інтересів – ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; встановлення зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, підприємствами, закладами, установами тощо;

· соціальна профілактика – надання інформації, необхідної для ліквідації складної життєвої ситуації, яка склалася; організація навчання та просвіти; довідкові послуги, інші соціальні послуги;

У структурному підрозділі відвідувачам денного перебування допомагають адаптуватися до сучасних умов життя, з цією метою для них створено «Університет третього віку» за напрямками: «Основи здорового способу життя» та «Комунікаційні та інформаційні технології», де підопічні здобувають навички, щодо здоров’я, довголіття та ази комп’ютерної грамотності.

Особливе місце у відділенні належить клубам за інтересами, а саме:

· «Джерело натхнення» - де пенсіонери та особи з інвалідністю реалізовують свої творчі здібності виготовляючи чудові об’ємні іграшки-мотанки, серветки, вироби з паперу, тіста, тканин та іншого природного матеріалу;

· «Відродження» - діяльність клубу спрямована на продовження активного довголіття людей похилого віку, відвідування клубу сприяє психологічному оздоровленню та вирішенню різноманітних життєвих проблем;

· «Здоров’я та довголіття» - робота клубу спрямована на здоровий спосіб життя та подовження активного довголіття. Особливою увагою відвідувачів користуються заняття в тренажерному залі, де підопічні мають можливість отримати заряд позитивної енергії займаючись на сучасних силових і кардіо тренажерах та підтримати своє здоров’я. 

Послуги у відділенні надаються, як безоплатно, так і за плату.

Оплата за користування засобами реабілітації (спортивними тренажерами) у спортивній кімнаті здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, згідно тарифів – шляхом проведення безготівкових розрахунків через банківські установи.

Також у відділенні працює пункт прокату засобів малої механізації, за необхідністю всі бажаючі можуть скористатися: інвалідним візком, милицями, судном, палицею, ходунками, стільцем-туалетом, сидінням для ванни, сходами для ванни, приліжковим столиком тощо.

Послуги прокату надаються за плату.

Оплата за користування засобами малої механізації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства, згідно тарифів – шляхом проведення безготівкових розрахунків через банківські установи.

Для отримання в тимчасове користування засобу малої механізації замовнику необхідно звернутися до відділення та надати:

· заяву про потребу в засобі малої механізації;

· копії паспорту та ідентифікаційного коду (за наявності).

Для зарахування до відділення необхідно звернутися безпосередньо до відділення будь-яким зручним способом (особисто, зателефонувати тощо). При собі мати документ, що посвідчує особу.

 

  Лозівський Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

  Відповідні зміни до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді внесені постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 528.

         Відтепер Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді відповідно до покладених на нього завдань

· 1) здійснює заходи щодо:

· виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

· контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

· соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

· соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

· інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства.

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

· - соціального супроводу;

· - консультування;

· соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

· - соціальної інтеграції та реінтеграції;

· - соціальної адаптації;

· - соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

· - кризового та екстреного втручання;

· - представництва інтересів;

· - посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

     Якщо ви зацікавлені у послугах, які надають спеціалісти Лозівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, звертайтеся за адресою: місто Лозова, м – н 3, буд. 38, І під’їзд, і поверх (тел.  5 – 15 – 11).

Працює центр з понеділка по п'ятницю з 8-00 до 17-00, перерва – з 12.00 до 13.00

 


 

Comments