Порядок висунення кандидатур для присвоєння почесного звання «Мати-героїня»

опубліковано 3 лют. 2016 р., 12:30 tenny Adventure
3 метою посилення уваги до проблем народжуваності і зміцнення інституту сім'ї, відзначення матерів, які забезпечують умови для всебічного розвитку дітей, зміцнення їх здоров'я і духовного розвитку в Україні встановлено почесне звання «Мати-героїня». Почесне звання є державною нагородою і є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною та присвоюється Указом Президента України.

Відповідно до Указу Президента України «Про почесні звання України» від 29 червня 2001 року почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Обов'язки батьків (матері) за виховання, навчання та розвиток дитини передбачені в Конституції України, Сімейному кодексі України, Законі України «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових документах.

Зокрема, чинне законодавство визначає такі обов'язки батьків, а саме:
 • батьки зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини; 
 • батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток; 
 • батьки зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. 

Присвоєння почесного звання «Мати-героїня» вдруге та посмертно не провадиться.

Висунення осіб для представлення до відзначення почесним званням України «Мати-героїня» здійснюється гласно у трудових колективах підприємств, установ, організацій, громадських організацій, творчих спілок, товариств, об'єднань громадян, які є юридичними особами, незалежно від типу, форми власності та господарювання, а також органами місцевого самоврядування.

Для розгляду питання для присвоєння жінці почесного звання «Мати-героїня» на засіданні комісії з питань сім'ї, гендерної рівності, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми, створеної при виконавчому комітеті міської ради, необхідно надати наступні документи:
 • заява на ім'я голови комісії; 
 • копії паспорта та ідентифікаційного номеру багатодітної матері; 
 • копії свідоцтв про народження дітей, якщо дитина померла, копія свідоцтва про смерть (до свідоцтва про смерть дитини, де не вказано причину смерті, додавати копію довідки про причину смерті дитини); 
 • довідки-характеристики з місця навчання кожної дитини; 
 • характеристики з місця роботи кожної дитини, яка працює; 
 • довідку про відсутність фактів судимостей у жінки-кандидата; 
 • довідку про відсутність фактів судимостей у кожного з дітей; 
 • документи, які підтверджують освіту кожного з дітей (де навчалися, який заклад закінчили); 
 • особисті досягнення, успіхи. 

На засіданні комісії, створеної при виконавчому комітеті міської ради, розглядається заява особи, яка звернулася з питання присвоєння почесного звання "Мати-героїня", затверджується нагородний лист з характеристикою на багатодітну матір та складається протокол засідання. Спеціалістами управління праці та соціального захисту населення готується проект рішення виконавчого комітету міської ради про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» та подання на ім'я голови Харківської обласної держадміністрації щодо представлення багатодітної матері до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня», які разом з іншими документами надаються до ДСЗН ХОДА.

Звертаємо також увагу, що зазначене вище звання присвоюється жінкам не за народження дітей, а за особливі заслуги матері у вихованні дітей. Присвоєння почесного звання може бути жінкам, які відмінно виконали свій материнський обов'язок щодо виховання дитини, за материнську самовідданість та забезпечення умов для повноцінного розвитку здорових, гармонійно розвинутих особистостей.


Начальник відділу
координації соціальної роботи                                                                              Т.В.Карпенко
Comments