Інформація щодо надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням доходів

опубліковано 1 лип. 2015 р., 06:24 УТСЗН ЛМР   [ оновлено 1 лип. 2015 р., 06:24 ]
Відповідно до деяких законів України та Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою КМУ від 04.06.2015р. № 389, з 1 липня 2015 року пільги з оплати за користування житлово-комунальними послугами, послугами зв'язку та встановлення телефону, на тверде паливо та скраплений газ надаватимуться за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищуватиме величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1710грн.) наступним категоріям громадян:

учасникам війни; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни; жертвам нацистських переслідувань; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; дітям війни; особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС ІІІ категорії; дружинам (чоловікам) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до ІІІ категорії; сім'ї, які мають дитину-інваліда, інвалідність якої пов'язана з наслідками аварії на ЧАЕС; пенсіонерам міліції, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби; дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, податкової міліції, кримінально-виконавчої служби, які загинули або померли у зв'язку з виконанням службових обов'язків; пенсіонерам цивільного захисту; батькам та членам сімей працівників цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісті під час виконання службових обов'язків; пенсіонерам освіти, медицини, бібліотеки, культури та пенсіонерам з числа працівників у сфері захисту рослин, які раніше працювали в сільській місцевості та селищах міського типу і проживають в них; багатодітним сім'ям.

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких відповідно до статті 51 Бюджетного Кодексу України поширюються пільги:

дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

До сукупного доходу сім’ї пільговика включаються нараховані:

- пенсія; заробітна плата; грошове забезпечення; стипендія; соціальна допомога (крім частини допомоги, виплата якої здійснюється одноразово: при народженні дитини; при усиновленні дитини; на поховання; одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);

- доходи від підприємницької діяльності

Для працездатних осіб, у яких відсутні доходи (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах, осіб, призваних на строкову військову службу), та фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму (1218 грн.), встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць. Для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої групи, - на рівні двох прожиткових мінімумів, третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб.другої групи - двох прожиткових мінімумів, третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів.

Персональні дані всіх пільговиків та членів сім'ї, на яких поширюється пільга, занесені до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (далі ЄДАРП).

За допомогою програмного забезпечення із бази даних одержувачів пенсій та допомог будуть завантажені нараховані суми пенсії та допомоги в базу даних ЄДАРП та визначено право на пільги, тобто сім'ї, в яких проживають лише непрацездатні особи (пенсіонери та інваліди) та особи, які отримують тільки соціальні допомоги, до управління особисто можуть не звертатися.

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи — заробітна плата, грошове забезпечення, стипендія, доходи від підприємницької діяльності (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, у яких відсутні доходи подають до управління праці декларацію про доходи сім’ї пільговика, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.Спеціалісти управління праці протягом 10 днів з дня отримання інформації визначають середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу та право на пільги.

Якщо розрахований середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу менше або дорівнює 1710 грн., пільговик має право на отримання пільг на наступні 6 місяців з місяця визначення відповідного права.

Якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу більше 1710 грн., пільговик з 1 липня не має право на пільги.

У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до управління праці для визначення права на отримання пільг з місяця звернення.

Після проведення розрахунку та визначення права на отримання пільг управління праці без особистого звернення пільговиків, подає до підприємств організацій-надавачів житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку списки пільговиків, які мають право на отримання пільг.

Підприємства надають у встановленому порядку протягом шести місяців пільги пільговикам, зазначеним у списках.

Після закінчення шести місяців управління праці визначає право пільговика на отримання пільг на наступний період відповідно до Порядку (ПКМУ № 389 від 04.06.2015р.).

Управління праці письмово буде повідомляти пільговиків, які втратили право на пільги у зв'язку з перевищенням середньомісячного сукупного доходу сім'ї пільговика суми 1710 грн. на кожного члена сім'ї та пільговиків, до складу сім'ї яких входять працездатні особи та яким необхідно звернутися до управління праці з декларацією та надати довідки про доходи членів сім'ї на яких поширюється пільги.

Надання пільг припиняється:

якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, - з місяця, в якому виявлено порушення;

за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу управління праці.

У разі коли пільговик добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму пільги, питання про її стягнення вирішується у судовому порядку.

Звертаємо увагу на те, що незалежно від доходу пільговика та членів його сім'ї пільги надаються: інвалідам війни; учасникам бойових дій; особам, які мають статус ЧАЕС І, ІІ категорії; дружинам (чоловікам) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, віднесених до І, ІІ категорії; ветеранам військової служби; ветеранам органів внутрішніх справ; ветеранам цивільного захисту; ветеранам кримінально-виконавчої служби; ветеранам Державної пожежної охорони; Державної служби спеціального зв’язку; ветеранам податкової міліції; дружинам (чоловікам) померлих ветеранів - військової служби, органів внутрішніх справ, цивільного захисту, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку; податкової міліції; реабілітованим особам; інвалідам військової служби; батькам та членам сімей загиблих військовослужбовців.

Детальну інформацію щодо надання пільг з урахуванням доходу можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. № 8, 9 або за тел. 5-16-37.
Comments