Реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю


Заяви для сайту 15.06.2021


Заяви для сайту 15.04.2021

Заяви для сайту


Реабілітація дітей з інвалідністю

 

Запроваджений механізм забезпечення заходами щодо реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволяє забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 309, затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, із змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 року                № 30.

1. Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами один з її батьків чи її законний представник подає до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичним місцем проживання дитини заяву про направлення її до реабілітаційної установи за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Разом із заявою подається (із пред’явленням оригіналів) копії таких документів:

· паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;

· свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;

· індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

· виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

· документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

· одного з передбачених Податковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

2. Орган соціального захисту населення не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку надання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі у порядку черговості та в межах кошторисного призначення укладає двосторонній договір з реабілітаційною установою про забезпечення дитини реабілітаційними послугами, в якому зазначаються строки надання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі, вартість складових таких послуг тощо.

3. Вартість реабілітаційних послуг для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року.

Реабілітаційні послуги можуть надаватися у стаціонарі та амбулаторно.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються амбулаторно, можуть включатися витрати на харчування дитини.

У граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються в стаціонарі, може включатися вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків чи законного представника дитини або супроводжуючої особи.

Також у граничну вартість реабілітаційних послуг, які надаються у стаціонарі, може включатися вартість перевезення (у разі його потреби) дитини, яка потребує сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника або супроводжуючої особи. Таке перевезення забезпечується реабілітаційною установою в межах адміністративно-територіальної одиниці, де вона розташована: від транспортних вузлів (залізничний вокзал, автостанція) до реабілітаційної установи та у зворотному напрямку.

У разі відсутності транспортних засобів у власності або розпорядженні реабілітаційної установи перевезення дитини, яка потребує сторонньої допомоги, та одного з її батьків чи законного представника або супроводжуючої особи може здійснюватися із залученням перевізника, з яким реабілітаційною установою укладено відповідний договір. При цьому оплата вартості проїзду повинна бути підтверджена документально.

4. Перелік реабілітаційних установ не є вичерпним і формується Фондом соціального захисту інвалідів за інформацією, поданою реабілітаційними установами, з наданням копії ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та даних щодо вартості складових реабілітаційних послуг.

Перелік реабілітаційних установ можна знайти за посиланням - https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov 

Довідково: В 2019 році з державного бюджету України Лозівській міській раді було виділено 151,5 тис. грн., що дало можливість 8 дітям з інвалідністю пройти курс реабілітації в реабілітаційних закладах України. В 2020 році було виділено 226,0 тис. грн., 17 дітей з інвалідністю отримали послуги з реабілітації. В 2021 році відповідно до кошторисних призначень на отримання послуги з реабілітації Лозівській міській територіальній громаді доведено суму 140,0 тис. грн.

Для отримання детальної інформації щодо реабілітації дітей з інвалідністю необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою:  м. Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. 10, телефон для довідок (05745) 5-16-37.

 

Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

У 2019 році запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом „гроші ходять за людиною”, що дозволить забезпечити адресність,  прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Порядок використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 309

1. Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до управління праці та соціального захисту населення заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

- паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

- індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

Управління праці та соціального захисту населення:

- перевіряє наявність документів, поданих відповідно до Порядку;

- забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів;

- ознайомлює одного з батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами;

- вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності  відомості про:  дитину, її законного представника, забезпечення дитини реабілітаційними заходами, у тому числі про вибір законним представником дитини реабілітаційної установи, укладення договорів, складення актів виконаних робіт із зазначенням фактично перерахованих коштів, строків перебування дитини в реабілітаційній установі.

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у Порядку, що реєструються в журналі реєстрації документів.

Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду соціального захисту інвалідів.

2. Управління праці та соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі - договір) у трьох примірниках (один - для місцевого органу соціального захисту населення, другий - для реабілітаційної установи, третій — для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

У разі отримання від реабілітаційної установи, вибраної одним із батьків дитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від здійснення реабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий орган інформує про це одного з батьків дитини чи її законного представника та пропонує вибрати іншу реабілітаційну установу.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких  заходів є меншою від граничної,  у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

Реабілітаційна установа видає у довільній формі одному з батьків дитини чи її законному представникові довідку про здійснені реабілітаційні заходи та результати реабілітації.

3. Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

Вартість витрат реабілітаційної установи за здійснені для дитини реабілітаційні заходи становить не менше 30 відсотків граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини.

Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника. Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

4. Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:

- консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);

- реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат”, логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

Для отримання детальної інформації щодо реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу необхідно звертатися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 73,    каб. 7, телефон для довідок (05745) 5-16-37сайт інфографіка                                                   Урядом змінено Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації 

                                                       осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення


14 березня 2018 року Уряд вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України, якими передбачено впровадження нової системи забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю.

Прийняття постанови надасть системності політики соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб та посилить індивідуальний підхід до забезпечення засобами, що відповідає їх потребам та дозволить вести максимально незалежний спосіб життя.

Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затверджений постановою КМУ від 05.04.2012 року № 321 (в редакції ПКМУ від 14.03.2018 року № 238) передбачає:

зміну порядку перерахування коштів підприємствам, що виконали індивідуальне замовлення на виготовлення або постачання протезів верхніх кінцівок та нижніх кінцівок , ортезів  шарнірних нижніх кінцівок та крісел колісних на основі укладання  тристороннього договору між особою з інвалідністю, підприємством та органом соціального захисту  населення, інших виробів на основі двостороннього договору між підприємством та органом соціального захисту  населення;

отримання виробу в чітко встановлений термін та забезпечення органом соціального захисту  населення супроводу особи з інвалідністю протягом усього процесу її забезпечення ТЗР та під час користування виробами для покращення якості надання послуг та сприяння у розв’язанні організаційних проблем, зокрема, взаємодії з підприємством;

запровадження використання електронного каталогу-класифікатора ТЗР, який формується Українським науково-дослідницьким інститутом протезування, протезобудування та відновлення працездатності відповідно до класифікаційних угруповань за функціональними та конструктивними ознаками зазначених засобів, для реалізації можливостей вибору особою з інвалідністю ТЗР, каталог розміщено на веб-порталі Міністерства соціальної політики України у розділі «Інвалідність» http://www.msp.gov.ua/timeline/invalidnist.html ; 

виплата особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані ТЗР;

зменшення часу в процесі забезпечення ТЗР особи.

Для отримання більш детальної інформації та направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації звертатися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. 6, телефон для довідок 5-16-37

 ПЕРЕЛІК

ДЕРЖАВНИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ УСТАНОВ

ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

1. Державна реабілітаційна установа „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Мрія” замість Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м. Миколаїв);

2. Державна реабілітаційна установа „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Пролісок” замість Волинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

3. Державна реабілітаційна установа „Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю „Промінь” замість Вінницького центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Промінь”;

4. Державна реабілітаційна установа „Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю „Галичина” замість Львівського міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації інвалідів;

5. Державна реабілітаційна установа „Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю” замість Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів (с. Лютіж);

6. Державна реабілітаційна установа „Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю „Донбас” замість Донбаського міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів;

7. Державна реабілітаційна установа „Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю „Поділля” замість Вінницького міжрегіонального центру професійної реабілітації інвалідів „Поділля”. 

Відповідно до законодавства послуги з реабілітації (абілітації) надаються на безоплатній основі особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, з усіх регіонів України.

 Направлення на реабілітацію та додаткову інформацію можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою:  м-н 4, буд. 73, каб. 6, телефон для довідок 5-16-37.


ІНФОРМАЦІЯ

 щодо окремих норм, викладених у положеннях про державні реабілітаційні установи, що провадять комплексну реабілітацію для дітей з інвалідністю


Відповідно до положень про державні реабілітаційні установи їхнім цільовим призначенням є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Діти), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

 Такі центри забезпечують тимчасове перебування в ньому Дітей в амбулаторному або стаціонарному режимі, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

 

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування можуть отримувати Діти, які за станом здоров’я потребують постійного цілодобового догляду.

 

Такі реабілітаційні установи забезпечують, зокрема:

створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації стосовно Дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення відповідно до потреб Дитини комплексу заходів з ранньої, соціальної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної реабілітації (абілітації) та професійної орієнтації. Реабілітаційні заходи проводяться лише на підставі індивідуальних планів реабілітації Дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Дітей у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та свого оточення;

оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Дітей в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні установи забезпечують на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Дітей, яких зараховано для проходження реабілітації, та проживанням Дітей, які отримують реабілітаційні послуги в режимі стаціонарного перебування. 

 

Дитина, яка протягом 10 робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до Центру, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Дитина.

 

Дитина, відрахована з поважних причин, у тому числі за станом здоров’я, може бути поновлена у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але тільки на строк, що залишився від попереднього курсу реабілітації.

 

До реабілітаційних установ не зараховуються Діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження Дитини її батьками або законними представниками).

 

Діти можуть бути відраховані з Центру:

за бажанням батьків / законних представників;

у разі порушення дисципліни, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;

при загостренні основного чи супутніх захворювань.

 

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Дитини.

 

У виняткових випадках реабілітаційна комісія може продовжити строк перебування особи в Центрі після виповнення їй 18 років з метою завершення курсу реабілітації відповідно до індивідуального плану реабілітації.

 

Реабілітаційний центр у письмовій формі повідомляє батьків або законних представників Дитини про закінчення курсу реабілітації Дитини не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

 

На підставі рішення реабілітаційної комісії за Дитиною зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків та (або) законних представників, а також у літній період, але не більше ніж
60 календарних днів.

 

Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначає реабілітаційна комісія.

Направлення на реабілітацію та додаткову інформацію можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою:                                                  м-н 4,  буд. 73, каб. 6, телефон для довідок 5-16-37.


ІНФОРМАЦІЯ

 щодо окремих норм, викладених у положеннях про державні реабілітаційні установи, що провадять комплексну реабілітацію для осіб з інвалідністю, які досягли повноліття


Відповідно до положень про державні реабілітаційні установи їхнім цільовим призначенням є  здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття (далі – Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

 Центр забезпечує тимчасове перебування в ньому Осіб, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

 Центр забезпечує:

створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

створення умов для запобігання та недопущення дискримінації стосовно Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

проведення відповідно до потреб Особи комплексу заходів із соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться лише на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема,
з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

розвиток навичок автономного проживання Осіб у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та людей зі свого оточення;

проведення заходів з комплексної реабілітації учасників антитерористичної операції, у тому числі на виконання відповідних програм;

надання інформаційно-консультативних послуг Особам та учасникам антитерористичної операції, підприємствам, установам, організаціям з питань реабілітації Осіб;

проведення у разі потреби заходів із професійної орієнтації та / або опанування Особами трудових навичок (зокрема й таких, що формуються у трудових майстернях), визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах;

оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів;

 

Особа, яка протягом 10 робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до Центру, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Особа.

 

Особа, відрахована з поважних причин, у тому числі за станом здоров’я, може бути поновлена у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але тільки на строк, що залишився від попереднього курсу реабілітації.

 

До Центру не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження Особи її батьками або законними представниками).

 

Особа може бути відрахована з Центру:

за власним бажанням;

у разі порушення дисципліни, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;

у разі загострення основного чи супутніх захворювань.

 

Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Особи і не може перевищувати
60 календарних днів на рік. У разі потреби в наданні Особі послуг із професійної реабілітації строк реабілітаційного процесу визначається відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів.

 

Довідково:

Відповідно до додатків 1–6 до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1686 (зі змінами), Особи старше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», можуть отримувати в державних реабілітаційних установах послуги з медичної, фізичної, соціальної реабілітації.

 Направлення на реабілітацію та додаткову інформацію можна отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою:  м-н 4, буд. 73, каб. 6, телефон для довідок 5-16-37.

 

 

Інформація 
щодо роботи виїзних медико-технічних бригад ХКЕПОП 
на 2017 рік 

         В приміщенні управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради медико-технічними виїзними бригадами Харківського Казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (ХКЕПОП) в 2017 році буде проводитися прийом: 

 • замовлень на протезно-ортопедичні, швейно-бандажні вироби, ортопедичне взуття та ортопедичні устілки; 
 • примірку та видачу готових протезно-ортопедичних, швейно-бандажних виробів, ортопедичного взуття, при можливості дрібний ремонт ТЗР; 
 • консультації з питань протезування, ортезування, догляду за куксою та протезно-ортопедичними виробами; 
 • виявлення разом з органами місцевого соціального захисту серед населення осіб, що потребують протезно-ортопедичної допомоги, оформлення відповідних замовлень та проведення роз’яснювальної роботи серед населення. 

Графік

 роботи виїзних медико-технічних бригад ХКЕПОП на 2017 рік

 Приміщення І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІVквартал
 Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради

за адресою:

м. Лозова, м-н 4,

буд. 73

 телефон для довідок

 5-16-37
 9

 лютого

 

з 10-13 год.
 11

травня

 

з 10-13 год.
 10

серпня

 

з 10-13 год.
 9

листопада

 

з 10-13 год.

Адміністрація управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради

Забезпечення жінок протезами молочних залоз

опубліковано 14 серп. 2017 р., 22:44 УТСЗН ЛМР

Відповідно до пункту 2 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок), жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та із вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, спеціальними ліфами для кріплення протезів молочних залоз для занять фізичною культурою і плаванням, ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Пунктом 21 Порядку визначено, що направлення, видані органами соціального захисту населення жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз, діють довічно незалежно від строку, визначеного індивідуальною програмою, висновком МСЕК або ЛКК, рішенням ВЛК.

Електронні направлення на повторне забезпечення жінкам після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз формуються органами соціального захисту населення за два місяці до закінчення строку експлуатації попереднього технічного та іншого засобу реабілітації.

Пунктом 35 Порядку визначено, що жінки після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з вродженими вадами молочних залоз забезпечуються протезами молочної залози обов'язково з ліфами для їх кріплення та у разі потреби, що визначається індивідуальною програмою, висновком МСЕК, ЛКК разом з компресійним рукавом при лімфодемі.

У разі двосторонньої ампутації молочних залоз протези молочної залози видаються з розрахунку одна пара на рік, ліфи для їх кріплення - три одиниці на рік.

Якщо жінкам після мастектомії в період експлуатації попередньо виданих протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення проведено чергову операцію, що підтверджено довідкою ЛКК, органи соціального захисту населення формують електронні направлення про дострокову видачу протезів молочної залози та ліфів для їх кріплення.

Жінки після мастектомії забезпечуються на вибір трьома ліфами для кріплення протезів молочної залози або двома зазначеними ліфами та одним спеціальним ліфом для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням.

Жінки в післяопераційний період згідно з довідкою лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція, забезпечуються післяопераційним протезом у комплекті з одним ліфом.

Тобто, при потребі в забезпеченні післяопераційним протезом жінка може особисто звернутися як до підприємства так і до органів соціального захисту населення з відповідною довідкою для отримання післяопераційного протезу в комплекті з одним ліфом.

Якщо жінка звернулася до органів соціального захисту населення за отриманням направлення на виготовлення післяопераційного протезу в комплекті з одним ліфом, у такому випадку формується два направлення: одне - на забезпечення післяопераційним протезом у комплекті з одним ліфом, друге - на забезпечення основним протезом у комплекті з 3 ліфами та компресійним рукавом (у разі потреби).

Телефон для довідок: 5-16-37

Забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

опубліковано 14 серп. 2017 р., 22:43 УТСЗН ЛМР

Забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації


Відповідно до пункту 44 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321, наказом Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 № 602 затверджено Порядок призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції (далі – Порядок).  

Відповідно до Порядку призначення технічних засобів реабілітації проводиться на підставі рекомендацій, зазначених в індивідуальній програмі реабілітації або висновку ЛКК чи рішенні ВЛК особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, постраждалому внаслідок антитерористичної операції (далі – користувач), і є обов’язковим при забезпеченні ними.

Порядком визначено, що призначення технічних та інших засобів реабілітації проводиться лікарем або реабілітологом підприємства.

Відповідальність за підбір та призначення ТЗР користувачу покладається на лікаря або реабілітолога підприємства.

У разі наявності в користувача медичних показань на забезпечення технічним чи іншим засобом реабілітації він або його законний представник звертаються до органу соціального захисту населення з питання отримання направлення на виготовлення засобу реабілітації.

Після отримання направлення користувач або його законний представник

- може звернутися особисто до підприємства, де лікарем або реабілітологом підприємства буде сформовано заявку за формою затвердженою наказом Мінсоцполітики від 04.07.2012 № 400 „Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації” (зі змінами) (далі – Заявка), на підібраний та призначений ТЗР;

- може звернутися до сервісного центру, де працівниками сервісного центру буде сформовано Заявку на обраний ТЗР.

У разі волевиявлення користувача або законного представника користувача Заявка на обраний ТЗР може бути сформована спеціалістом органу соціального захисту населення.

При формуванні Заявок та направлень користувачам на забезпечення технічними засобами реабілітації слід дотримуватися вимог Порядку.   

 Для отримання направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації звертатися до управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. 6, телефон для довідок 5-16-37

Інформація щодо роботи виїзних медико-технічних бригад ХКЕПОП на 2016 рік

опубліковано 5 січ. 2016 р., 01:03 tenny Adventure


В приміщенні управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради медико-технічними виїзними бригадами Харківського Казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (ХКЕПОП) в 2016 році буде проводитися прийом:

 • замовлень на протезно-ортопедичні, швейно-бандажні вироби, ортопедичне взуття та ортопедичні устілки; 
 • примірку та видачу готових протезно-ортопедичних, швейно-бандажних виробів, ортопедичного взуття, при можливості дрібний ремонт ТЗР; 
 • консультації з питань протезування, ортезування, догляду за куксою та протезно-ортопедичними виробами; 
 • виявлення разом з органами місцевого соціального захисту серед населення осіб, що потребують протезно-ортопедичної допомоги, оформлення відповідних замовлень та проведення роз’яснювальної роботи серед населення. 

 Графік

роботи виїзних медико-технічних бригад ХКЕПОП на 2016 рік

Приміщення

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІVквартал

Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради


за адресою:

м. Лозова, м-н 4,

буд. 73


телефон

для довідок

5-16-37

11

лютого


з 10-13 год.

12

травня


з 10-13 год.

11

серпня


з 10-13 год.

10 листопада


з 10-13 год.


Адміністрація управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради

Каталог сучасних інвалідних кресел

опубліковано 12 бер. 2015 р., 04:40 tenny Adventure   [ оновлено 12 бер. 2015 р., 07:22 ]

Для того щоб переглянути каталог натисніть на посилання нижче:

Графік роботи виїзних бригад Харківського Казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства

опубліковано 5 лют. 2015 р., 03:43 tenny Adventure   [ оновлено 5 лют. 2015 р., 03:44 ]

У приміщенні управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради медико-технічними виїзними бригадами Харківського Казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства (ХКЕПОП) у 2015 році буде проводитися прийом:

 • замовлень на протезно-ортопедичні, швейно-бандажні вироби, ортопедичне взуття та ортопедичні устілки;
 • примірку та видачу готових протезно-ортопедичних, швейно-бандажних виробів, ортопедичного взуття, при можливості дрібний ремонт ТЗР;
 • консультації з питань протезування, ортезування, догляду за куксою та протезно-ортопедичними виробами;
 • реалізацію взуття на протези, запасних частин, чохлів, милиць, палиць, супінаторів та інших виробів;
 • виявлення разом з органами місцевого соціального захисту серед населення осіб, що потребують протезно-ортопедичної допомоги, оформлення відповідних замовлень та проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

 Графік

роботи виїзних медико-технічних бригад ХКЕПОП

на 2015 рік

Приміщення

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІVквартал

 

Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради

 

за адресою:

м. Лозова, м-н 4,

буд. 73

 

телефон для довідок

5-16-37

 

12

 лютого

 

з 10-13 год.

 

14

 травня

 

з 10-13 год.

 

13

серпня

 

з 10-13 год.

 

12

листопада

 

з 10-13 год.

 

Сообщение без заголовка

опубліковано 5 лют. 2015 р., 03:40 tenny Adventure

 

МІНІСТЕРСВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

 

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРКІВ

 2014

 

ЗМІСТ:

 

1. Про ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД» ………….………….3-4

 

2. Десять порад для всіх інвалідів, особливо для тих,

 хто протезується вперше ….............................................................5-6

 

3. Зображення варіантів виготовлення протезів ………………....7

 

4. Наші контакти та схема проїзду…….……………………………….8

У зв‘язку із відкриттям в м. Харкові нової лінії виготовлення протезів нижніх кінцівок, пропонуємо Вам до уваги інформацію про ТОВ «ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД».

 

         ТОВ «ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД» було створено в 2006 році. Вже 8 років поспіль наше підприємство здійснює всі види функціонального протезування нижніх кінцівок, а також надає протезно-ортопедичну допомогу інвалідам зі всієї України.

Щороку ТОВ «ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД» проходить комісію щодо встановлення відповідності кваліфікаційним вимогам до підприємств-кандидатів усіх форм власності на виготовлення, поставку, ремонт та технічне обслуговування технічних та інших засобів реабілітації.

 

Протезно-ортопедична допомога (протезування) ЦЕНТРУ ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД» - це:

- усі види функціонального протезування та ортезування нижніх кінцівок;

- підготовка кукси до протезування;

- індивідуальне протезування  нижніх кінцівок при усіх рівнях ампутації;

- виготовлення і ремонт протезно-ортопедичних виробів.

 

При протезуванні в ТОВ "ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ "ІНВАЛТРУД" використовуються найсучасніші методики, матеріали і комплектуючі, що мають сертифікат якості. Увесь спектр продукції розрахований на:

- усі вікові категорії;

- різний рівень ампутації;

- міра рухової активності.

 

Протезування ґрунтується на ретельному вивченні особливостей опорно-рухового апарату кожного інваліда для забезпечення своїм пацієнтам максимально можливу мобільність і якість життя.

 

Протезно-ортопедична допомога ТОВ "ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ "ИНВАЛТРУД" носить комплексний характер і включає:

- консультацію лікаря-ортопеда, на якій обговорюються можливі варіанти протезування пацієнта;

- усі види індивідуального функціонального протезування;

- навчання користуванню протезом;

- виготовлення і ремонт протезно-ортопедичних виробів;

- гарантійне обслуговування;

- можливість придбання допоміжних засобів, призначених для забезпечення зручності при користуванні протезом (засоби для відходу за куксою, санітарно-гігієнічне устаткування, ходунки, інвалідні коляски, милиці, тростини, бандажі, корсети, ортези).

 

В штаті нашого підприємства працюють висококваліфіковані спеціалісти, які пройшли навчання у світових лідерів виготовлення протезів («Otto Bock», Німеччина, «Нейроортопедичний центр «ОртоС», Росія тощо). Техніки-протезисти проводять індивідуальне протезування нижніх кінцівок, включаючи складні випадки. Вони підбирають оптимальну комплектацію протеза, враховуючи характеристики кукси кожного пацієнта. При цьому також враховують вік, зростання, вагу. А найважливіше, щоб пацієнт продовжував вести активний спосіб життя і при цьому відчував:

- комфорт;

- безпеку;

- впевненість.

 

Сучасні медичні технології,  лікарі-ортопеди, техніки-протезисти ТОВ "ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ "ИНВАЛТРУД" зроблять все, щоб допомогти пацієнтові якнайшвидше адаптуватися до свого нового стану і почати рухатися, працювати та вести звичайний спосіб життя після ампутації кінцівки.

         Для максимального комфорту інвалідів ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД»  БЕЗКОШТОВНО (за бажанням інваліда) здійснює виїзд додому (в тому числі по області)  для зняття мірок кукси, примірки та видачі протезу. Це особливо важливо для тих інвалідів, що протезуються вперше, які не мають можливості самостійно приїхати до центру протезування, які проживають в Харківській області, а також для тих, хто не має можливості внаслідок фізичних особливостей чи сімейних обставин здійснювати протезування в стаціонарі.

         Строки виготовлення протезно-ортопедичних виробів на нашому підприємстві завжди дуже стислі, оскільки:

-  техніки-протезити здійснюють протезування від початку і до кінця, беруть до уваги всі особливості, побажання інвалідів;

- ЦП «ІНВАЛТРУД» укладені прями контракти із постачальниками протезно-ортопедичних напівфабрикатів для виготовлення протезів, що значно прискорює доставку комплектуючих, що індивідуально підходять інваліду (розмір та вид стоп, силіконових вкладишів тощо) .

Десять порад для всіх інвалідів, особливо для тих, хто протезується вперше

 

1. Успіх протезування наполовину залежить від умінь і можливостей техніка-протезиста, а наполовину - від Вашої волі і настрою. Не чекайте від протеза дива. Освоєння будь-якого виробу вимагає наполегливої і неспішної праці. Запорука успіху і у бадьорості духу. Помічено: веселі люди швидко стають на протези і краще ходять.

 

 2. Не втрачайте даремно часу в стаціонарі - вчитеся доглядати за куксою, опановуйте прийоми «дубіння» шкіри кукси, виробляйте в собі звичку займатися загальною і фантомно-імульсной гімнастикою і самомасажем кукси.

 

3. Запам'ятайте: навчитися ходити на протезі значно важче, ніж навчитися правильно ходити уперше. Головне при цьому: робити однакові по довжині і неквапливі кроки як протезом, так і своєю ногою; однаковий час спиратися при ходьбі як на свою ногу, так і на протез; обов'язково стежити за тим, щоб при ходьбі проекція центру тяжіння (ось Вашого тіла) ні в якому разі не відхилялася у бік кінцівки, що збереглася.

 

 4. Кожен новий протез не може бути точною копією старого. Потрібний період звикання до нового протезу.

 

5. Дуже часто інваліди вважають протез довгим тільки тому, що ще не навчилися ним управляти. Запам'ятайте: занадто короткий протез може послужити згодом причиною появи поперекових болів із-за перекосу тазу.

 

6. При переході із старої конструкції протеза на нову треба бути готовим відмовитися від цілого ряду звичних відчуттів і навпаки - звикнути до абсолютно нових. Не чіпляйтеся за старе - воно далеко не завжди краще. Творчо відноситься до протеза і протезування. Протез має бути знайомий Вам досконально, в нім не повинно бути нічого зайвого. Спробуйте варіанти кріплень стоп. Кожен новий протез має бути хоч чимось досконаліше за попередній.

 

7. Будьте уважні на примірках протезів, намагайтеся твердо переконатися в необхідності якихось переробок протезу, перш ніж просити лікаря і техніка здійснити їх. Не кваптеся віддавати протез на завершення. Коли протез закінчений - переробок бути не повинно.

 

 

 8. Під час ходьби - при опорі на протез - кукса вічуває стискування, як би "видих", а при опорі на протилежну ногу кукса повинна звільнитися від тиску стінок приймальної гільзи. Відбувається як би "вдох". Таким чином, протез, крім усього іншого, допомагає серцю здійснювати в куксі інтенсивний циркуляторний рух крові, що є запорукою її тривалого здоров'я. З цього виходить, що невеликі поршнеподібні рухи кукси в протезі корисні, тому не намагайтеся "намертво" кріпити протез до кукси. Чим менше і простіше кріплень, тим краще.

 

9. Приймальні гільзи протеза стегна і гомілки мають бути підігнані так, щоб кожен квадратний сантиметр поверхні кукси ніс навантаження. Особливо важливий в цьому відношенні кінець кукси. Якщо уся кукса, "працюючи в протезі", навантаження здійснює, як ми вже сказали, "вдих" і "видих", а кінець кукси абсолютно вільний від навантаження, він обов'язково рано чи пізно хворітиме - в нім почнуться трофічні розлади застійного характеру. Будь-яку куксу можна і треба відтренувати на часткову кінцеву опору, наполегливо регулюючи м'яку опору під нею. Розумне навантаження кінця кукси при ходьбі - запорука тривалого здоров'я кукси.

 

10. Кукса вимагає постійного піклування; чохол на куксу повинен мінятися частіше, ніж сорочка і білизна; самому можна полінуватися прийняти душ, але кукса повинна щодня мати гігієнічну ванну; якщо самому влітку загорати, може бути і не обов'язково, то кукса неодмінно повинна пройти повний курс ультрафіолетового опромінення.

 

 Якщо Ви уважно прочитаєте цю пам'ятку і послідуєте усім нашим порадам, то Ваше протезування буде повним і успішним.

 

        

Варіанти виготовлення протезів

 

 

 

 

Протез стегна  модульний.

Матеріал індивідуальної постійної гільзи: литий шаруватий пластик на основі акрилових смол.  Приймальна гільза індивідуальна.   Кріплення протезу - вакуумне.  Регулювально-сполучні пристрої металеві. Стопа шарнірна з амортизатором п'яти регульованої жорсткості. Формотворна частина косметичного облицювання - листовий поролон. Косметичне покриття облицювання - панчохи ортопедичні силонові.  Протез підходить для пацієнтів з низькою активністю

Протез гомілки модульний на довгу куксу. Приймальна гільза виготовлена індивідуально з литого шаруватого пластика на основі акрилових смол. Вкладна гільза з педилина. Регулювально-сполучні пристрої титанові. Стопа Динамік Motion. Кріплення протеза  - «вуздечка». Протез підходить для пацієнтів з середньою та високою активністю.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 

Приходьте:

61093, м.Харків, вул. Гвардійців Залізничників, 20 

 

Телефонуйте:

+380 (57) 724-28-38

+380 (50) 908-19-59

+380 (50) 326-25-47

+380 (97) 783-74-93

 

Директор: Івченко Всеволод Олександрович

 

Заступник директора: Ткачова Алла Олександрівна

 

 

 

                  

 

 

 

Звертайтесь! Ми допоможем кожному!

 

 

 

 

 

 

 

З повагою, колектив

 ТОВ «ЦЕНТР ПРОТЕЗУВАННЯ «ІНВАЛТРУД»

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції

опубліковано 19 лист. 2014 р., 05:21 tenny Adventure   [ оновлено 19 лист. 2014 р., 05:31 ]

Держава гарантує безоплатне та позачергове забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації учасників АТО, які постраждали внаслідок антитерористичної операції, незалежно від установлення їм інвалідності.

Вартість виробу для учасника АТО установлюється залежно від його потреб та не обмежена в сумі.

До технічних та інших засобів реабілітації належать:

 • протезні вироби (включаючи протезно-ортопедичні вироби (ортези, протези), ортопедичне взуття);
 • засоби для пересування (крісла колісні);
 • спеціальні засоби для самообслуговування та догляду допоміжні засоби для особистого догляду та захисту: наколінники, налокітники, рукавиці на протез, чохли для кукс верхніх та нижніх кінцівок, вкладиші із силіконової або селевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок, подушки протипролежневі та інші;
 • допоміжні засоби для особистої гігієни: крісла-стільці, сидіння на унітаз, сидіння-надставки на унітаз, щипці для туалетного паперу, стільці, табурети, сидіння для ванни та душу, східці, підставки для ванни, умивальники);
 • допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходуни, поручні);
 • меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, перила та поручні, брусся, опори).

Перелік необхідних документів для отримання технічних та інших засобів реабілітації:


 • паспорт (копія та оригінал);
 • ідентифікаційний код (копія та оригінал);
 • рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в забезпеченні необхідним виробом;
 • витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців та працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, яким не встановлено інвалідність).

Куди звертатися?

Зазначений перелік документів особою або його законним представником подається до органу соціального захисту населення міських та районних державних адміністрацій за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання учасника АТО.

Працівники органів соціального захисту населення:

 • нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • ознайомлять із каталогами технічних та інших засобів реабілітації;
 • ознайомлять із відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;
 • видадуть направлення на забезпечення необхідними технічними та іншими засобами реабілітації.

Особа обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або ж забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації (перелік підприємств додається).

На обраному заявником підприємстві буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.


Перелік вітчизняних підприємств, на яких інваліди, діти-інваліди та інші окремі категорії населення, в тому числі постраждалі АТО можуть отримати необхідні технічні та інші засоби реабілітації (протези, ортези тощо)


За більш детальною інформацію щодо отримання направлення на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації необхідно звертатися до управлінні праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради за адресою: м. Лозова, м-н 4, буд. 73, каб. № 6 або за тел. 5-38-91.

1-7 of 7