Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату


        Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1098 затверджено “Порядок призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату”. Постанова набирає чинності з дня її опублікування (18.01.2018р.) та застосовується з 1 січня 2018 року.

        Цей Порядок визначає механізм призначення у період з 1 січня 2018 р. по 31 грудня 2020 р. тимчасової допомоги тим громадянам, які вже досягли віку, але мають не менш як 15 років страхового стажу, тобто не заробили свою пенсію.

        Тимчасова допомога перераховується кожні шість місяців з урахуванням змін майнового стану людини та середньомісячного сукупного доходу і виплачується до досягнення такою особою віку, з якого вона набуває право на пенсійну виплату.

        Для призначення допомоги необхідні документи:

Заява;

Документ,що посвідчує особу;

Довідка про склад сім’ї;

Документ про присвоєння реєстраційного номера;

Довідку про наявний страховий стаж, видану органами Пенсійного фонду України;

Декларацію про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї) за останні шість місяців , що передують місяцю звернення за призначенням тимчасової допомоги;

Копію рішення про призначення опікуна (для особи, яку визнано не дієздатною).


        Якщо особа звертається за фактичним місцем проживання - довідка про неотримання такої допомоги в органах соцзахисту за зареєстрованим місцем проживання.

        Допомога призначається з дня, що настає за датою досягнення пенсійного віку, якщо звернення за допомогою відбулося не пізніше ніж через три місяці після досягнення такого віку. Якщо звернення відбулося пізніше допомога призначається з дня звернення за нею. Днем звернення вважається день реєстрації заяви з усіма необхідними документами.

        Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

        Допомога не призначається:

- Середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

- Особа одержує пенсію або допомогу інвалідам з дитинства, або не маючим права на пенсію;

- Особа або члени сім’ї протягом 12м. перед зверненням здійснили купівлю на суму, яка на дату купівлі перевищує 50тис. Грн.;

- Особа працює, проводить підприємницьку діяльність;

- У власності друга квартира ( заг.площа перевищує 21кв.м.на одного члена сім’ї та додатково 10,5кв.м. на сім’ю), чи більше як один транспортний засіб.

        Допомога може бути призначена на підставі рішення комісії, якщо у складі сім’ї є особа з інвалідністю.

        До складу сім’ї включаються:

        Чоловік, дружина, діти, у тому числі усиновлені, віком до 18 р., які перебувають на їх утриманні; діти -студенти до 23р., які не мають власних сімей, незалежно від того де вони проживають; особи, які спільно проживають однією сім’єю , але не перебувають у шлюбі.
Comments