Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

        Право на державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю мають
-  дитина померлого годувальника (у тому числі народжена до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника), який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи (далі - дитина померлого годувальника),
-  особи, які досягли віку 65 років і не мають права на пенсію відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку. До досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, належать жінки 1960 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

58 років - які народилися до 30 вересня 1953 року включно;

58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;

59 років - які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;

59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;

60 років - які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;

60 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1955 року по 31 березня 1956 року;

61 рік - які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;

61 рік 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;

62 роки - які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;

62 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;

63 роки - які народилися з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року;

63 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31березня 1959 року;

64 роки - які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;

64 роки 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31березня 1960 року;

65 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 31 грудня 1960 року;

одинока особа - особа, яка не має працездатних родичів, зобов'язаних за законом її утримувати.


        Розмір державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, встановлюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:
- особам з інвалідністю I групи, жінкам, яким присвоєно звання “Мати-героїня", на одну дитину померлого годувальника - 100 відсотків, на двох дітей - 120 відсотків, на трьох і більше дітей 150 відсотків;

· особа з інвалідністю II групи - 80 відсотків;

· 
особа з інвалідністю III групи - 60 відсотків;

· священнослужителям, церковнослужителям - 50 %;

· особам, які досягли відповідного віку – 30%.


        Перелік документів, необхідних для призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю


1. Заява, що складається за формою, затвердженою Мінпраці;

2. Декларація про доходи та майно;

3. Довідки про доходи кожного члена сім'ї за останні 6 календарних місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги;

4. Копія трудової книжки;

5. Довідка про склад сім'ї, видана за місцем простійного проживання;

6. Копія рішення про встановлення опіки (у разі визнання особи недієздатною);

7. Копія посвідчення біженця або тимчасової посвідки на постійне проживання;

Для призначення допомоги на догляд додатково надаються такі документи:

1. Висновок ЛКК для осіб, які потребують постійного стороннього догляду;

2. Довідка-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії або неотримання пенсії.

3. Витяг з акта огляду, одержаний від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

    Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд призначаються:

особам, які досягли віку, - довічно;

особам з інвалідністю - на весь час інвалідності,

встановленої органами медико-соціальної експертизи;

дитині померлого годувальника - до досягнення 18 років.

        Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, у професійно-технічних і вищих навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), державна соціальна допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 23 років, а дітям-сиротам до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

       О
собі з інвалідністю  I групи ,матері героїні, на одну дитину померлого годувальника (100% від рівня прож.мін.для непрацездатн.особи) - 1452 грн

      Особі з інвалідністю  II групи (80% від прожиткового мінімуму для непрацездатноі. особи)+адресна допомога - 1452 грн

       Особі з інвалідністю  III групи (60% від прожиткового мінімуму непрацездатної особи)+адресна допомога - 1452 грн

        Свящєннослужбовці ( 50% від прожиткового мін.для непрацездатн.особи)+адресна допомога - 1373 грн

        Похилого віку (58/65р.)-( 30% від прожиткового мінімуму непрацездатної особи)+адресна допомога -  1373 грн