Допомога малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним надає відповідно до статті 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» у грошовій формі.

Розмір допомоги на догляд розраховується як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу -  1544.00грн. 

Для призначення грошової допомоги до заяви на догляд та декларації подаються такі документи: 

    1. Довідка з місця проживання заявника та інваліда;
    2. Висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду;
    3. Довідки про доходи кожного члена сім’ї;
    4. Паспорт та ідентифікаційний номер заявника та інваліда;
    5. Довідки про наявність і розмір земельних ділянок.

Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця.

У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером, їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.