Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям

        Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" право на державну соціальну допомогу мають малозабезпечені сім'ї, або одинокі особи, чи кілька осіб, які проживають разом і об'єднанні законними правами та обов'язками щодо утримання та які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний доход нижчий від встановленого законодавством прожиткового мінімуму для сім'ї.

        Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим, ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

        У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.

        Державна соціальна допомога малозабезпеченій сім'ї призначається на шість місяців з місяця звернення.

        Заява про надання державної соціальної допомоги подається уповноваженим представником сім'ї, де дається згода сім'ї на збір інформації про неї, про її власність, доходи та майно.

        До заяви про надання державної соціальної допомоги додаються:

 -     документ, що посвідчує особу;

 -     заява та декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім'ї(заповнюється на підставі довідок про доходи сім'ї за шість місяців, що передують місяцю звернення).

        Державна соціальна допомога не призначається якщо:
  • працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (крім осіб, як в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);
  • під час обстеження матеріально-побутових умов сім'ї з'ясовано, що малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно;
  • особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
  • у власності чи володінні малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена ciм'ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);
        За наявності цих обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішення комісії, утвореної при виконавчому комітеті Лозівської міської ради , виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, за умови що:

- у складі сім'ї є особа з інвалідністю;

- у малозабезпеченій багатодітній сім'ї виховуються троє або більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);

- неможливість отримання будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного або кількох членів сім'ї, з обов'язковим обстеженням матеріально-побутових умов проживання сім'ї.

        Органи соціального захисту населення для мети цього Закону мають право користуватися всіма офіційними джерелами інформації, в тому числі і інформацією органів державної податкової адміністрації.

        Для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 21 відсоток, для дітей – 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

        Рівні забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році становлять:

Для працездатних осіб (21% для працезд) - 370.00 грн.


Для осіб, що втратили працездатність та інвалідів (100% від непрацезд) - 1373.00грн.

Для дітей до 6 років (85% на дітей до 6 р+10%)  - 1395,02грн.

Для дітей від 6 до 18 років (85% на дітей 6-18 р.+10%) - 1739,10грн.

Для дитини від18 до 23 (які навчаються85% для прац+10%) - 1647.47грн.

Для дітей до 6 р., яких утримує одинока мати або батьки-інваліди І чи ІІ груп (75% на дітей до6р.+20%) - 1521,84грн.

Для дітей 6-18 р., яких утримує одинока мати або батьки-інваліди І чи ІІ груп (85% на дітей 6-18р.+20%) - 1897,20грн.

Для дитини одонокої матері від18 до 23 (які навчаються) ( 85% для працезд +20%) - 1797,24грн.


Доплата до розміру допомоги

На кожну дитину віком від 0 до 13 років - 250.0 грн

На кожну дитину віком від 13 до 18 років - 500.0 грн