Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги

 Непрацюючим   фізичним   особам,   які   постійно  надають соціальні   послуги   громадянам   похилого    віку,    інвалідам, дітям-інвалідам,  хворим,  які  не  здатні до самообслуговування і потребують  постійної   сторонньої   допомоги   (крім   осіб,   що обслуговуються  соціальними   службами),  призначається  щомісячна компенсаційна виплата (далі - компенсація).

 Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб у таких розмірах:

15 %  – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 % – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7 %  – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

 Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у зазначених розмірах виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 Компенсація призначається і виплачується органом праці та  соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, яка їх потребує, заяв  разом з документами. 

 Компенсація призначається на час встановлення групи інвалідності або на час, протягом якого особа, що подала заяву про необхідність отримання соціальних послуг, потребуватиме постійного стороннього догляду.

 У разі зміни групи інвалідності компенсація призначається в новому розмірі і виплачується з дня зміни групи інвалідності (якщо розмір збільшено) або з місяця, що настає за тим, в якому встановлено нову групу інвалідності (якщо розмір зменшено).

 Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має  право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Перелік документів, необхідних для призначення компенсацїї фізичним особам, які надають соціальні послуги:

1.        Непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги:

   • заява про згоду надавати соціальні послуги;
   • копія паспорту та ідентифікаційного номера;
   • висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;
   • копія трудової книжки;
   • довідка органу державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю.

2.     Особою, яка потребує надання соціальних послуг, або її законним представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):

   • заява про необхідність надання соціальних послуг;
   • копія паспорту та ідентифікаційного номера;
   • копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності;
   • висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування.

Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевого бюджету.