Атестація робочих місць за умовами праці за 2017 рік

опубліковано 16 січ. 2018 р., 23:04 УТСЗН ЛМР

        Управлінням створено реєстр, до якого на даний час внесено 53 підприємства, організації і установи міста із шкідливими умовами праці. Він постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого реєстру дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечити контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах та в установах міста.

       Протягом 2017 року проведено 26 вивчень підприємств, установ та організацій з питань якості атестації 1481 робочого місця за умовами праці, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

      Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках, відповідно до якого чисельність працівників, які зайняті на роботах в шкідливих умовах праці станом на 01.01.2018 р. становить 2909 чол., із них 3285 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 3285 робочих місць (100 %). Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 97 особам, за Списком № 2 – 659 особам. Користуються додатковою відпусткою – 1456 працівників, скороченим робочим тижнем – 257 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримує 2485 осіб, 1060 працюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

       При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України “Про охорону праці” щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Comments