Атестація робочих місць за умовами праці за 9 місяців 2020 року

опубліковано 27 жовт. 2020 р., 01:12 УТСЗН ЛМР

Управлінням створений реєстр, до якого станом на 01.10.2020 року внесено 80 підприємств, установ та організацій Лозівської міської об'єднаної територіальної громади зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Його створення дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах Лозівської міської об'єднаної територіальної громади.

Протягом 9 місяців 2020 року проведено 16 вивчень на підприємствах,  в установах та організаціях з питань якості атестації 110 робочих місць за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці станом на 01.10.2020 року, становить 2733 чол. Кількість робочих місць, які атестовані, становить 3073, що складає 100 % від загальної кількості робочих місць, які підлягають атестації.  Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 86 особам, за Списком № 2 – 618 особам, користуються додатковою відпусткою – 1434 працівника, скороченим робочим тижнем – 296 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2292 особи, 844 працюючих безкоштовно одержує молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України "Про охорону праці" щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Comments