Атестація робочих місць за умовами праці за І квартал 2018р.

опубліковано 15 квіт. 2018 р., 23:08 УТСЗН ЛМР

Управлінням створено реєстр, до якого на даний час внесено 53 підприємства, організації і установи міста із шкідливими умовами праці. Він постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого реєстру дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечити контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах та в установах міста.

  Протягом 1 кварталу 2018 року проведено 5 вивчень підприємств, установ та організацій з питань якості атестації 84 робочих місць за умовами праці, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

  Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках, відповідно до якого чисельність працівників, які зайняті на роботах в шкідливих умовах праці станом на 01.04.2018 р. становить 2827 чол., із них 2966 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 2966 робочих місць (100 %). Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 104 особам, за Списком № 2 – 647 особам. Користуються додатковою відпусткою – 1294 працівника, скороченим робочим тижнем – 256 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримує 2410 осіб, 899 працюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

  При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України «Про охорону праці» щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Comments