Атестація робочих місць за умовами праці за І квартал 2019р.

опубліковано 15 квіт. 2019 р., 01:13 УТСЗН ЛМР

Управлінням створений реєстр, до якого на даний час внесено 71 підприємство, установа та організація Лозівської міської обєднаної територіальної громади зі шкідливими умовами праці. Реєстр постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Його створення дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечувати контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах міста.

 Протягом 1 кварталу 2019 року проведено 5 вивчення на підприємствах,  в установах та організаціях з питань якості атестації 104 робочих місць за умовами праці, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках. За результатами моніторингу чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці станом на 01.04.2019 року, становить 2883 чол. Кількість робочих місць, які підлягають атестації, становить 3063 і всі вони атестовані. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком №1 підтверджено 104 особам, за Списком № 2 – 652 особам, користуються додатковою відпусткою –149працівник, скороченим робочим тижнем  298 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2392 особи, 891 працюючий безкоштовно одержує молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

 

Comments