Атестація робочих місць за умовами праці за І півріччя 2018р.

опубліковано 12 лип. 2018 р., 03:18 УТСЗН ЛМР

Управлінням створено реєстр, до якого на даний час внесено 55 підприємств, організацій та установ міста із шкідливими умовами праці. Він постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Дані реєстру надаються для поповнення Єдиного міжгалузевого банку даних безпеки та гігієни праці травмонебезпечних підприємств і підприємств із шкідливими умовами праці. Створення такого реєстру дає можливість здійснювати моніторинг стану проведення атестації робочих місць та забезпечити контроль за своєчасним (не рідше одного разу на п’ять років) та якісним проведенням атестації робочих місць на підприємствах та в установах міста.

  Протягом 1 півріччя 2018 року проведено 6 вивчень підприємств, установ та організацій з питань якості атестації 90 робочих місць за умовами праці, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці.

  Проводиться щоквартальний моніторинг стану атестації робочих місць та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці по 25 показниках, відповідно до якого чисельність працівників, які зайняті на роботах в шкідливих умовах праці станом на 01.07.2018 року  чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці, становить 2846 чол. Кількість робочих місць, які підлягають атестації, становить 2977 і всі вони атестовані. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 106 особам, за Списком  № 2 – 649 особам, користуються додатковою відпусткою – 1302 працівників, скороченим робочим тижнем – 255 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2425 осіб, 907 працюючих безкоштовно одержують молоко. Зазначені пільги та компенсації надаються виключно за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

  При повідомній реєстрації колективних договорів рекомендується передбачати в них чітке і повне виконання роботодавцями вимог статей Закону України «Про охорону праці» щодо створення безпечних і здорових умов праці, дотримання термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, надання працівникам за шкідливі та важкі умови праці пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

Comments