Запис без заголовка

опубліковано 14 квіт. 2016 р., 01:47 tenny Adventure
Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться активна робота, спрямована на покращення колективно – договірного регулювання соціально-трудових відносин та підвищення рівня охоплення працюючих дією колективних договорів.
Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства та з врахуванням реальних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів, соціальної напруженості в колективі.

В лютому-березні поточного року проводився черговий двомісячник з укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах міста.
Відповідно до робочого плану проведення двомісячника управлінням надавалась організаційно-методична та практична допомога сторонам соціального діалогу в організації переговорного процесу. З метою покращення змісту колективних договорів та підвищення рівня правової обізнаності суб’єктів трудових відносин на офіційних сайтах Лозівської міської ради і управління праці та соціального захисту населення були розміщені рекомендації первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2016 році та зміни, які внесено до законодавства України. Протягом лютого-березня 2016 року було проведено 8 семінарів з роботодавцями і головами профспілкових комітетів та уповноваженими трудовими колективами підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, дотримання чинного законодавства з оплати і охорони праці, зайнятості населення. Також проведено 12 сеансів телефонного зв’язку «Гаряча лінія» із зазначених питань.

В ході повідомної реєстрації найпоширенішими зауваженнями до змісту колективних договорів є:
  • норми робочого часу не відповідають нормам, встановленим законодавством; 
  • не вказаний розмір заробітної плати за першу половину місяця (ст. 24 Закону України «Про оплату праці»); 
  • не визначенні пільги та компенсації працівникам за важкі та шкідливі умови праці (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»); 
  • не обумовлено надання щорічних додаткових відпусток працівникам за особливий характер праці (ст. 8 Закону України «Про відпустки»); 
  • відсутні питання щодо рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, заборони дискримінації (ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»). 
Рівень охоплення працівників колективно-договірним регулюванням трудових відносин станом на 01.04.16 склав по місту 95,2 %.

Станом на 01.04.2016 року в м. Лозова укладено та зареєстровано 131 колективний договір. Протягом 3 місяців 2016 року перевірено та зареєстровано 11 колективних договорів підприємств і 6 змін та доповнень до них.

На сьогодні колективний договір поєднує в собі інтереси працівників і роботодавців, оскільки колективний договір представляє консенсус інтересів соціальних партнерів. В цьому правова, соціально-економічна та політична роль колективного договору. Особливе значення колективного договору полягає у тому, що з його допомогою можна заповнювати прогалини трудового законодавства, підвищувати гарантії трудових прав працівників, покращувати охорону праці та соціально-побутові умови, сприяти зростанню продуктивності праці, підвищенню трудової дисципліни тощо. Постійна повсякденна робота по удосконаленню соціально-трудових відносин, соціального діалогу через колективно-договірне регулювання дає свої позитивні результати щодо підвищення рівня життя працюючих та їх соціальних гарантій.
Comments