Виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м.Лозова на 2016 - 2020 роки за 2018 рік

опубліковано 14 січ. 2019 р., 23:23 УТСЗН ЛМР   [ оновлено 2 квіт. 2019 р., 01:17 ]

Про виконання заходів

щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

в м.Лозова на 2016 - 2020 роки за 2018 рік

 

З метою реалізації основних принципів державної політики в галузі охорони праці, охорони життя людей на виробництві, а також подальшого створення належних, здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях міста рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради від 24 травня 2016 року за № 342 були затверджені заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Лозова на 2016 - 2020 роки, які були направлені на виконання до підприємств, установ та організацій міста. Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради (далі – УПСЗН) ведеться постійний контроль за їх виконанням.

Одним із шляхів забезпечення безпечних та здорових умов праці на виробництві є своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць та соціальний захист працівників, зайнятих на роботах в шкідливих умовах праці.

УПСЗН здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, який забезпечується шляхом проведення вивчень на підприємствах міста.  

Так, протягом 2018 року було проведено 22 вивчення на підприємствах, в установах та організаціях з питань якості атестації робочих місць за умовами праці, надання передбачених законодавством пільг і компенсацій за роботу в шкідливих і важких умовах праці на 290 робочих місцях.

УПСЗН створений реєстр підприємств, установ та організацій,  які мають робочі місця зі шкідливими та важкими умовами праці, до якого на даний час включено 54 підприємства, організації та установи міста із загальною чисельністю працюючих 9409 чоловік. Ведеться постійна робота щодо його оновлення та підтримання в актуальному стані.  Створення такого реєстру дає можливість постійно здійснювати моніторинг стану атестації робочих місць за умовами праці в місті за 25 показниками, а також контроль за своєчасним проведенням чергових атестацій.

Станом на 1 січня 2019 року чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці, становила 2867 чол., в тому числі 672 жінки (23 %). Із 3023 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 3023 робочих місця, що становить 100 %. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 107 особам, за Списком  № 2 – 644 особам, користуються додатковою відпусткою – 1479 працівників, скороченим робочим тижнем – 298 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2413 осіб, 914 працюючих безкоштовно одержують молоко.

Головним показником роботи з питань охорони праці є рівень травматизму на виробництві і професійних захворювань.

УПСЗН та Лозівським відділенням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області (далі – Лозівське відділення Управління ВДФССУ в Харківській області) проводиться робота щодо обліку нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, які сталися на підприємствах, в установах та організаціях міста, аналіз причин їх виникнення, а також вживаються заходи щодо їх профілактики.  

Протягом 2018 року на підприємствах, в установах та організаціях міста за результатами розслідувань було взято на облік 7 нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом, що на 3 випадки або на 75 % більше ніж у попередньому році (протягом 2017 року – 4 нещасних випадки).

В даних нещасних випадках було травмовано 7 працівників. Серед потерпілих 2 жінки, неповнолітніх немає.

Групових нещасних випадків і нещасних випадків із смертельним наслідком протягом 2018 року на підприємствах, в установах та організаціях міста не було.

Нещасні випадки, пов’язані з виробництвом, в 2018 році були взяті на облік на таких підприємствах, в установах та організаціях м. Лозова:

1.  ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" – 5;

2. Управління освіти, молоді та спорту міської ради – 1;

3. Панютинська селищна рада – 1.

Події, що призвели до нещасних випадків це: дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються – 3; навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою – 1; падіння потерпілого під час пересування – 1; дія підвищених температур (крім пожежі) – 1; дорожньо-транспортна пригода на дорогах (шляхах) загального користування – 1.

Причинами більш ніж 70 % нещасних випадків, що були взяті на облік в 2018 році, є організаційні недоліки, а саме невиконання посадових обов'язків та невиконання інструкцій з охорони праці (ТОВ "ЛКМЗ").

Інші майже 30 % складають психофізіологічні причини, в тому числі травмування внаслідок протиправних дій інших осіб (Панютинська селищна рада).

Економічні наслідки для підприємств через нещасні випадки на виробництві у 2018 році такі:

– кількість днів непрацездатності потерпілих від нещасних випадків, тимчасова непрацездатність яких закінчилася у звітному році складає 271 день;

– витрати підприємств, зумовлені нещасними випадками (без урахування страхових внесків до Фонду соціального страхування України) становлять усього 11621 грн.

Коефіцієнт частоти травматизму, (Кч), тобто число потерпілих на 1000 працюючих за 2018 рік, складає 0,58 чол., а коефіцієнт важкості травматизму (Кв), який показує число днів непрацездатності на один нещасний випадок, дорівнює 38,7 днів.

По кожному нещасному випадку підприємствами розроблені відповідні заходи щодо попередження аналогічних випадків, встановлений контроль за їх виконанням.

За 2018 рік професійних захворювань з працівниками підприємств м. Лозова зафіксовано не було.

УПСЗН проводиться постійна робота по удосконаленню соціально-трудових відносин, через колективно-договірне регулювання, з його допомогою можна покращувати умови та охорону праці працівників.

 Так, при повідомній реєстрації колективних договорів підприємств, установ та організацій міста в обов’язковому порядку рекомендується включення до них заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам та передбачення коштів на виконання зазначених заходів. 

Станом на 01.01.2019 року на території м. Лозова було зареєстровано 130 діючих колективних договорів. На 2018 рік в колективних договорах було заплановано 1007 заходів на суму 12728,7 тис. грн., а фактично виконаний протягом 2018 року 961 захід на загальну суму 15192,1 тис. грн. Сума коштів на охорону праці, витрачена в розрахунку на 1 працюючого, склала 1407,7 грн., темп росту даного показника по відношенню до 2017 року складає 155,5 %.

Протягом 2018 року 312 посадових осіб та 4155 робітників підприємств, установ і організацій міста пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці, що становить до потрібного 93,4 % та 99 % відповідно.

УПСЗН проводиться моніторинг стану проходження на підприємствах, в установах та організаціях міста попередніх та періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року.

В 2018 році попереднім та періодичним медичним оглядам підлягали 6864 працівники, пройшли медичні огляди 6766 працівників, що становить 98,6 % до потрібного.

На 2 підприємствах міста з чисельністю працюючих більше 1000 осіб – ТОВ "Лозівський ковальсько-механічний завод" та філії "Панютинський вагоноремонтний завод" ПАТ "Укрзалізниця" – створені і функціонують медичні служби.

На підприємствах, в установах та організаціях міста станом на 01.01.2019 року створені і функціонують 18 кабінетів та 496 куточків з охорони праці.

На виконання Указу Президента України та з метою привернення уваги суспільства до питань охорони праці 28 квітня 2018 року в м. Лозова відзначався День охорони праці. За ініціативою Міжнародної організації праці в минулому році він проходив під девізом "Захищене і здорове покоління".

Рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради від 27 березня 2018 року був затверджений План заходів в м. Лозова на 2018 рік до Дня охорони праці в Україні, на виконання якого підприємствами, установами і організаціями міста була проведена наступна робота:

– УПСЗН звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2018 році Дня охорони праці в Україні було направлено на 33 найбільші підприємства міста та розміщено на офіційних сайтах міської ради та управління, а також надруковане в міськрайонній газеті "Голос Лозівщини" і газеті "Машинобудівельник" ТОВ "ЛКМЗ";

– 27 квітня УПСЗН спільно з Лозівським відділенням Управління ВДФССУ в Харківській області та управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації був проведений семінар з питань охорони праці для представників служб охорони праці і профспілкових комітетів 53 підприємств установ та організацій міста і району;

– були проведені сеанси телефонного зв’язку "Гаряча лінія" з питань охорони праці: 2 – УПСЗН і 3 – Лозівським відділенням Управлінням ВДФССУ в Харківській області;

УПСЗН була підготовлена та надана до редакції міськрайонної газети "Голос Лозівщини" стаття з питань охорони праці;

 Лозівським відділенням Управління ВДФССУ в Харківській області з метою вшанування пам'яті загиблих на виробництві було проведено 2 зустрічі з дружинами загиблих;

– в закладах освіти міста були організовані і проведені відкриті уроки, зустрічі, огляди та конкурси за тематикою охорони праці;

– на підприємствах, в установах та організаціях м. Лозова під час виконання заходів, присвячених Дню охорони праці в Україні, були проведені наради, бесіди та лекції з питань охорони праці, визначені кращі керівники та робітники з питань охорони праці з наданням матеріального заохочення, проводилися огляди-конкурси з охорони праці в структурних підрозділах, відбувалася демонстрація відеофільмів, а також були оформлені стенди і куточки з охорони праці, листівки і пам’ятки тощо.

УПСЗН і Лозівським відділенням Управління ВДФССУ в Харківській області постійно надається консультаційна та методична допомога щодо організації роботи з питань охорони праці.

Всього протягом 2018 року управлінням праці та соціального захисту населення міської ради було проведено 25 семінарів з питань охорони праці та надання пільг і компенсацій за шкідливі умови праці, якими було охоплено всього 85 представників підприємств, установ і організацій, а також фізичних осіб-підприємців міста та 24 сеанси телефонного зв’язку "Гаряча лінія" з питань застосування законодавства про охорону праці.

Лозівським відділенням Управління ВДФССУ в Харківській області за цей період було проведено 6 виступів по місцевому радіо та телебаченню, а також 4 сеанси телефонного зв'язку "Гаряча лінія", 5 публікації з питань охорони праці розміщено в засобах масової інформації.

Інформація з питань охорони праці та атестації робочих місць за умовами праці постійно розміщується на офіційних сайтах міської ради та УПСЗН.

УПСЗН разом з Лозівським відділенням Управління ВДФССУ в Харківській області, підприємствами, установами та організаціями і в подальшому буде проводитися відповідна робота щодо сприяння створенню належних, здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях міста.

 

Comments