Виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Лозова за 2017 рік

опубліковано 6 квіт. 2018 р., 06:42 УТСЗН ЛМР

      З метою реалізації основних принципів державної політики в галузі охорони праці, охорони життя людей на виробництві, а також подальшого створення належних, здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях міста рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради були затверджені заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в м. Лозова на 2016 - 2020 роки.

    Одним із шляхів забезпечення безпечних та здорових умов праці на виробництві є своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць та соціальний захист працівників, зайнятих на роботах в шкідливих умовах.

      Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради створений реєстр підприємств, установ та організацій,  які мають робочі місця зі шкідливими та важкими умовами праці, до якого на даний час включено 53 підприємства, організації та установи міста із загальною чисельністю працюючих 9808 чоловік.

    Станом на 1 січня 2018 року чисельність працівників, які працюють в шкідливих умовах праці, становила 2909 чол. Із 3285 робочих місць, які підлягають атестації, атестовано 3285 робочих місця, що становить 100 %. Пільгове пенсійне забезпечення за Списком № 1 підтверджено 97 особам, за Списком  № 2 – 659 особам, користуються додатковою відпусткою – 1456 працівників, скороченим робочим тижнем – 257 осіб, доплати за шкідливі умови праці отримують 2485 осіб, 1060 працюючих безкоштовно одержують молоко.

    В місті проводиться постійна робота по удосконаленню соціально-трудових відносин, через колективно-договірне регулювання, з його допомогою можна покращувати умови та охорону праці працівників.

      Так, при повідомній реєстрації колективних договорів підприємств, установ та організацій в обов’язковому порядку рекомендується включення до них заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам та передбачення коштів на виконання зазначених заходів. 

      Станом на 01.01.2018 року на території м. Лозова було зареєстровано129 діючих колективних договорів. На 2017 рік в колективних договорах було заплановано 1024 заходи на суму 8431 тис. грн., виконано протягом 2017 року 932 заходи на суму 10163 тис. грн. Сума коштів на охорону праці, витрачена в розрахунку на 1 працюючого, склала 905 грн., темп росту даного показника по відношенню до 2016 року складає 135,4 %.

        В 2017 році на 86 підприємствах, установах та організаціях міста із загальною чисельністю працюючих 11229 чоловік попереднім та періодичним медичним оглядам підлягали 7412 працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, а також осіб віком до 21 року. Фактично пройшли медичні огляди 7405 працівників, що становить 99,9 % до потрібного. Навчання і перевірку знань з питань охорони праці на даних підприємствах протягом 2017 року пройшли 1420 посадових осіб та 4446 робітників, що становить до потрібного 95,3 % та 98,7 % відповідно.

       Головним показником роботи з питань охорони праці є рівень травматизму на виробництві і професійних захворювань.

         В 2017 році на підприємствах, в установах та організаціях міста за результатами розслідувань було взято на облік 4 нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, що на 60 % або на 6 випадків менше, ніж за 2016 рік.

       Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради постійно проводиться робота щодо обліку нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також аналіз причин їх виникнення.

       Причинами 50 % нещасних випадків, що були взяті на облік в 2017 році, є організаційні недоліки, а саме: невиконання посадових обов'язків. Інші 50 % складають психофізіологічні причини, в тому числі травмування внаслідок протиправних дій інших осіб.

     Події, що призвели до нещасних випадків це: падіння потерпілого під час пересування; ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами, іншими представниками фауни, а також флори; падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту; травма, заподіяна іншою особою.

    По кожному нещасному випадку підприємствами розроблені відповідні заходи щодо попередження аналогічних випадків.

        За 2017 рік професійних захворювань з працівниками підприємств м. Лозова зафіксовано не було.

    Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради і Лозівським відділенням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Харківській області постійно надається інформаційно-консультаційна та методична допомога представникам підприємств, установ, організацій, фізичним особам-підприємцям та громадянам міста з питань охорони праці.

    Для привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони праці щорічно 28 квітня відзначається День охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці в 2018 році за пропозицією Міжнародної організації праці – «Захищене і здорове покоління». В м. Лозова розроблений та затверджений план заходів з відзначення цього дня, відповідно до якого підприємствами, установами та організаціями вже розпочата відповідна робота.

      Управлінням праці та соціального захисту населення міської ради разом з  підприємствами, установами та організаціями і в подальшому буде проводитися відповідна робота щодо сприяння створенню належних, здорових і безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях міста.

Управління праці та соціального

захисту населення Лозівської міської ради       


                

Comments