Оплата праці станом на 01.10.2017р.

опубліковано 16 жовт. 2017 р., 22:21 УТСЗН ЛМР   [ оновлено 16 жовт. 2017 р., 22:25 ]
 Заробітна плата є невід'ємним правом громадян, визначеним Конституцією України. 

            Кодексом законів про працю встановлено, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України для підприємств, установ та організації всіх форм власності та господарювання. За порушення норм законодавства про працю передбачена фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

            Відповідно до Положення про управління праці та соціального захисту населення, в межах своїх повноважень, управління здійснює постійний контроль за впровадженням основних державних соціальних гарантій з оплати праці, моніторинг показників заробітної плати та своєчасної її виплати працівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності.

            Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та галузевими угодами.

            Під час розгляду та повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них, здійснюється їх розгляд на відповідність вимогам діючому законодавству щодо державних мінімальних гарантій в оплаті праці працівників не нижче норм, визначених законодавством, галузевими угодами, наявності зобов'язань роботодавця щодо своєчасної виплати заробітної плати в першочерговому порядку тощо.

            В місті працює тимчасова комісія з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та комісія з легалізації робочих місць.

            З метою попередження фактів недопущення заборгованості із виплати заробітної плати та посилення контролю за рівнем середньомісячної заробітної плати в місті з початку року проведено 9 засідань тимчасової комісії та 9 засідань комісії з легалізації робочих місць.

            Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться щотижневий моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста та стан виплати поточної заробітної плати працівникам бюджетної сфери; щомісячний моніторинг рівня заробітної плати, на підприємствах міста. Проведено моніторинг щодо впровадження з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати у розмірі 3200 грн.на 167 підприємствах, в установах та організаціях міста.

            Протягом поточного року проведено 18 семінарів з питань дотримання законодавства про працю та 16 сеансів “Гаряча лінія”.

            За даними Головного управління статистики в Харківській області середньомісячна заробітна плата штатних працівників по м. Лозова за січень - червень 2017 року складає 5768 грн.

            В порівнянні з відповідним періодом минулого року темп росту середньомісячної заробітної плати складає 136,9%, до середнього рівня по області 94,8% (6087 грн.).

            Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться активна робота, спрямована на покращення колективно – договірного регулювання соціально-трудових відносин та підвищення рівня охоплення працюючих дією колективних договорів.
Колективний договір, укладений з дотриманням чинного законодавства та з врахуванням реальних можливостей підприємства, сприяє стабільності, продуктивній діяльності підприємства, створенню надійної основи для соціального захисту працівників, уникненню трудових конфліктів, соціальної напруженості в колективі.

            В лютому-березні поточного року проводився черговий двомісячник з укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах міста.
Відповідно до робочого плану проведення двомісячника управлінням надавалась організаційно-методична та консультативна допомога сторонам соціального діалогу в організації переговорного процесу. З метою покращення змісту колективних договорів та підвищення рівня правової обізнаності суб’єктів трудових відносин на офіційних сайтах Лозівської міської ради і управління праці та соціального захисту населення міської ради були розміщені Рекомендації первинним профспілковим організаціям (представникам трудових колективів) для врахування при проведенні колективних переговорів із роботодавцями під час укладання нових або перегляду діючих колективних договорів у 2017 році та зміни, які внесено до законодавства України. Протягом лютого-березня 2017 року було проведено 8 семінарів з роботодавцями і головами профспілкових комітетів та уповноваженими трудовими колективами підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань колективно-договірного регулювання трудових відносин, дотримання чинного законодавства з оплати і охорони праці, зайнятості населення. Також проведено 12 сеансів телефонного зв’язку «Гаряча лінія» із зазначених питань.

            Станом на 01.10.2017 року в м. Лозова укладено та зареєстровано 128 колективних договорів. Протягом 9 місяців 2017 року перевірено та зареєстровано 45 колективних договорів підприємств і 41 змін та доповнень до них.

            На сьогодні колективний договір поєднує в собі інтереси працівників і роботодавців, оскільки колективний договір представляє консенсус інтересів соціальних партнерів. В цьому правова, соціально-економічна та політична роль колективного договору. Особливе значення колективного договору полягає у тому, що з його допомогою можна заповнювати прогалини трудового законодавства, підвищувати гарантії трудових прав працівників, покращувати охорону праці та соціально-побутові умови, сприяти зростанню продуктивності праці, підвищенню трудової дисципліни тощо.

            Постійна повсякденна робота по удосконаленню соціально-трудових відносин, соціального діалогу через колективно-договірне регулювання дає свої позитивні результати щодо підвищення рівня життя працюючих та їх соціальних гарантій.
Comments