Зайнятість населення за 2017 рік

опубліковано 16 січ. 2018 р., 23:59 УТСЗН ЛМР

    Станом на 01.01.2018 року на обліку в центрі зайнятості перебували 1247 чол. незайнятого населення міста.

    Протягом 12 місяців 2017 року послугами Лозівського міськрайонного центру зайнятості скористалися 4521 незайнятих трудовою діяльністю громадян міста.

    Чисельність незайнятих громадян міста, охоплених активними заходами сприяння зайнятості становить 3847 чол.

     Протягом  2017 року допомогу у працевлаштуванні отримали 2060 чол.

     За 12 місяців 2017 року по місту у сфері малого бізнесу створено 440 нових робочих місць.

     У заходах щодо реалізації активної політики зайнятості важливе значення має розвиток гнучкої та орієнтованої на працевлаштування системи професійної орієнтації та професійного навчання.

    Протягом 12 місяців 2017 року структурними підрозділами міської ради та територіальними органами виконавчої влади міста проводилась системна робота з виконання завдань та заходів Програми зайнятості населення Лозівського регіону на період до 2017 року, яка затверджена рішенням сесії Лозівської міської ради від 20 грудня 2013 року № 1062 (далі-Програма).

    Управлінням праці проведено моніторинг щодо кількості штатних працюючих, що відносяться до громадян, які мають додаткові гарантії на 55 підприємствах міста, середньооблікова чисельність штатних працюючих на яких становила на 01.01.2017 року - 5582 чол. Результати моніторингу свідчать про те, що на обстежених підприємствах дотримано вимоги ст.14 Закону України «Про зайнятість населення». Майже на кожному підприємстві число громадян відповідної категорії, значно перевищує норматив 5 відсоткової квоти.

    Незважаючи на те, що на підприємствах міста цей норматив значно перевищено, роботодавці продовжують співпрацювати з міськрайонним центром зайнятості з питання працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії. Так, за 12 місяців 2016 року працевлаштовано 796 осіб з зазначеної категорії.

    Для організації громадських та інших робіт тимчасового характеру Лозівським міськрайонним центром зайнятості на цей час укладено 4 договори, які забезпечили тимчасову зайнятість протягом 12 місяців 2017 року 1115 мешканцям міста. З міського бюджету на зазначені цілі на 2017 рік виділено 250,0 тис. грн., які використані у повному обсязі.

     Підвищити свою конкурентоспроможність шляхом професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації протягом 2017 року отримав можливість 672 мешканець міста.

     З метою посилення контролю за станом реалізації Програми зайнятості в лютому, травні, вересні та листопаді 2017 року були проведені засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості та професійної орієнтації населення на яких заслухали питання щодо виконання основних показників та заходів Програми .

    Питання легалізації «тіньової» зайнятості знаходиться під постійним контролем виконавчого комітету Лозівської міської ради.

    Управління праці та соціального захисту населення здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з легалізації робочих місць, контролює виконання рішень комісії, організовує та координує роботу комісії в цілому. Протягом звітного періоду 2017 року проведено 12 засідань комісії.

    Робота з виявлення та легалізації „тіньових” робочих місць здійснюється шляхом проведення обстежень суб’єктів підприємницької діяльності з числа фізичних осіб. За 12 місяців 2017 року проведено 444 обстеження суб’єктів господарювання. Виявлено 15 «тіньових» робочих місць. Завдяки вжитим заходам 9 мешканців міста отримали можливість працювати на постійній основі з відповідним соціальним та пенсійним забезпеченням.

    Для підприємців з числа фізичних осіб та найманих працівників проведено 23 сеанси «гарячої лінії», 24 семінари, на яких розглядалися питання легалізації робочих місць.

    Під час зустрічей, бесід, нарад та семінарів з роботодавцями постійно наголошується про необхідність дотримання вимог чинного законодавства в частині належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

    В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради оформлено стенд, на якому наведено статті законодавства, що стосуються оформлення трудових відносин, і які повинні знати як підприємці – роботодавці, так і наймані працівники, аби захищати свої права.

Comments